FIP - virusinfektion hos katt

Vad är kattsjukdomen FIP?

Veterinären svarar:

FIP (Feline Infectious Peritonitis) är en virussjukdom orsakad av Feline Corona-virus. Det finns två former: en våt FIP och en torr FIP. Sjukdomsförloppet är snabbt och katten avlider vanligen inom några dagar eller veckor från det att de första symtomen på våt FIP ses. Hos de katter som i första hand visar symtom på torr form av FIP utvecklas ofta till slut även våt form av FIP, och en blandning av symtom på både torr och våt FIP är vanligt. Tyvärr finns det ingen verksam behandling mot denna allvarliga sjukdom.

Det är viktigt att veta att även om katten smittas av coronaviruset innebär det inte att katten har FIP, de flesta katter utvecklar aldrig sjukdomen FIP utan gör sig av med viruset.

Symtom

Symtom på våt FIP är nedsatt aptit, feber, avmagring, uppsvullen buk på grund av vätska i buken och katten kan få andningsproblem på grund av vätska i brösthålan. Symtom på torr FIP beror på vilka organ som är skadade. Förändringar ses ofta i ögon, hjärna, tarm, njurar och lever. Ibland ses oförklarliga febertoppar samt avmagring.

Orsak

FIP orsakas av ett coronavirus som är vanligt förekommande bland katter, speciellt i katterier där sjukdomen sprids mellan katterna.

Vad kan jag göra själv?

Det finns tyvärr inte någon vaccination mot FIP. Det bästa sättet att förebygga FIP är att ha en ren miljö med god hygien. Stress kan för många katter öka risken för FIP, så försök skapa en stressfri miljö för din katt eller katter.

När behöver jag uppsöka veterinär?

Uppsök veterinär direkt om din katt visar symtom på FIP eftersom sjukdomsförloppet är mycket snabbt.

Är ditt ärende akut?

Då rekommenderar vi alltid att du kontaktar din veterinär direkt.

Gratis veterinärbesök i mobilen

 Med Agria får du fri sjukvårdsrådgivning vid akuta sjukdomssymtom eller skador. 

Läs mer och boka tid

Gillar?