Hypertrofisk Cardiomyopati

Jag ska snart skaffa en katt och undrar när man kan se om katten har HCM?

Veterinären svarar:

HCM (Hypertrofisk Cardiomyopati) är en sjukdom som utvecklas under en lång tid. Drabbade katter har oftast inga symptom på HCM före sex månaders ålder och i många fall kan det ta flera år innan man kan ställa en diagnos. Oftast upptäcker man HCM vid en årlig hälsokontroll hos veterinären när man lyssnar på kattens hjärta. Om man hör blåsljud eller oregelbundna hjärtslag undersöker veterinären kattens hjärta med ultraljud och då kan diagnosen ställas. Om du misstänker att din katt kan ha HCM, boka tid hos din veterinär för undersökning.

Symtom

Katten kan till synes vara helt frisk men den kan plötsligt bli mycket dålig, med symtom som andfåddhet, nedsatt aptit och trötthet. Katten får svårt att andas, hjärtat slår mycket fort och vätska ansamlas i lungorna.

Orsak

Sjukdomen innebär att den vänstra hjärtkammaren blir förtjockad.  Förtjockningen leder i sin tur till att hjärtmuskeln blir stelare och inte kan slappna av ordentligt och att den måste jobba hårdare. Diagnosen ställs med hjälp av ultraljud och då kan veterinären även se hur pass långt sjukdomen har utvecklat sig. En katt utan symtom på att vara sjuk har en medelöverlevnad på 3-5 år efter diagnos och kan leva ett fullgott liv. 

När behöver jag uppsöka veterinär?

Kontakta veterinär om din katt plötsligt blir dålig eller visar andra symtom på HCM.

Är ditt ärende akut?

Då rekommenderar vi alltid att du kontaktar din veterinär direkt.

Gratis veterinärbesök i mobilen

 Med Agria får du fri sjukvårdsrådgivning vid akuta sjukdomssymtom eller skador. 

Läs mer och boka tid

Gillar?