Här kan du läsa om hundens normala kroppstemperatur för att få koll på vid vilken temp en hund är kallare än vanligt.

Mest utsatta områdena för lokal förfrysning är spenar, pung, öronlappar, tår och svanstipp.

Lokal förfrysning på hund

Symtom

 • Huden känns läderartad och lagnar.
 • Kroppsvävnaden ser vit ut och känns vaxartad.

Åtgärd

 1. Hantera skadan varsamt. Om skadan är liten – värm upp området med en varm hand.
 2. Flytta hunden inomhus eller i lä och vira in den i en filt. Återfår det skadade området färg så är det bra.
 3. Om det skadade området inte återfår färgen – sänk ner den förfrusna kroppsdelen i ljummet vatten, max 40°C, tills det skadade området rodnar. Upptiningsprocessen är ofta mycket smärtsam. Rådfråga veterinären om hudförändringen kvarstår.

Allmän nedkylning

Symtom

 • Skakningar (upphör efter hand när temperaturen sjunker ytterligare).
 • Stela muskler.
 • Låg puls och andningsfrekvens.
 • Hunden upplevs kall vid beröring och kroppstemperaturen är under 35°C.
 • Apati följt av medvetslöshet.

Åtgärd

 1. Flytta hunden till lä eller ännu bättre inomhus och vira in den i filtar. Se till att uppvärmningen sker långsamt.
 2. Ge varm dryck eller om möjligt varm sockerlösning.
 3. Kontakta omedelbart veterinär för råd.