Vassa och penetrerande föremål i hundens hud. Föremål som tränger in under huden och inte lätt kan lossas ska man se upp med. Det kan till exempel
hända om hunden springer in med bröstkorgen i en stör som sedan fastnar.

Första hjälpen vid vassa föremål

  1. Om det behövs så nossnara hunden.
  2. LÅT FÖREMÅLET SITTA KVAR I KROPPEN!
  3. Täck området runt skadan med kompresser och fäst med gasbinda/tejp.
  4. Transportera hunden omedelbart till veterinär.