Magomvridning

Magomvridning på hund
2018-12-21 Storvuxna hundar kan ibland drabbas av magomvridning vilket är ett livshotande tillstånd. I vissa fall kan magsäcken rotera runt sin egen axel vilket stryper blodtillförseln till mjälte och mage, och leder till ett li...