Självriskbonus – ersättning för skadefria år

Hos Agria får du högre ersättning om ditt djur varit skadefri. Ju längre ditt djur varit fri från sjukdomar och skador desto mer får du tillbaka om ni behöver besöka veterinären.

Vad är självriskbonus?

Självriskbonus får du om ditt djur varit skadefri i mer än två år. Ersättningen ökar dessutom med tiden och du kan få upp till 900 kronor i självriskbonus. Du kan få ersättning för skadefria år för din hund, katt, häst och smådjur.

De ersättningsbara veterinärvårdskostnaderna ska överstiga vald självrisk.

Självriskbonus per djurslag

Hund - självriskbonus

Katt - självriskbonus

Häst - självriskbonus

Smådjur - självriskbonus