Nyheter

Fråga Veterinären

Förstoppning

Min katt har inte bajsat på två dagar. Vad ska jag göra?

Häst dricker vatten

Hur mycket vatten behöver hästen dricka?

Hästar liksom andra däggdjur består till 60-70 procent av vatten. Vätskeförluster överstigande 10 procent av kroppsvattnet är i de flesta fall livshotande. Fri tillgång till vatten, speciellt dessa varma dagar, är ett...

Katt som kräks eller har diarré kan bli slö.

Kräkningar och diarré hos katt

Den vanligaste anledningen till att katter drabbas av kräkningar eller diarré är att de ätit något som de inte borde. Problemen går ofta över inom några dagar, men det kan hända att katten behöver tas till en veterinä...

Katt som stryker sig mot människa, ett av kattens naturliga beteenden.

Kattens beteende

Varför gör katten så? Här berättar vi om kattens olika beteenden och varför de ibland gör som de gör i olika situationer. Det finns egentligen lika många beteenden som det finns katter, alla katter är unika. Det vi sk...

Katt som bits.

Vanliga beteendeproblem hos katt

Om en katt avviker från sitt normala beteende kan det bero på många olika saker. Det är viktigt att alltid först och främst hitta den bakomliggande orsaken till beteendeförändringen som kan vara både fysisk eller psyk...

Jaktlabrador ute på jakt.

Vanliga jakthundsraser

Vanliga jakthundar, här hittar du hundraser som är vanliga att använda i jakt.

Pointer jagar.

Stöthundar

Stöthundens uppgift under jakt är att hitta djuret och sätta fart på det.  Stöthundar har mycket gemensamt med kortdrivande hundar och håller sig i närheten av jägaren.

Jakt springerspaniel.

Stötande hundar

En stötande hunds uppgift under jakt är att scanna av området kring jägaren. De håller sig i närheten av jägaren och letar igenom all terräng. En stötande hund förföljer inte vilt utan stannar när den hittar djuret. S...

Två engelska setters ute på jakt.

Fågelhundar

En skällande fågelhund skäller vid trädet där fågeln sitter, jakten sker endast på skogsfågel. Spetsar är vanliga skällande fågelhundsraser. Stående fågelhundar är tillskillnad från de skällande tysta vid jakten. De l...

Jack russell terrier jagar i gryt.

Grythundar

En grythunds uppgift är att få ut djuret ur sitt gryt och jobbar alltså under jord. Olika typer av terrier används är vanliga bland grythundar.