Jaktskador jämfört med trafikskador

Runt 500 hundar drabbas av trafikskador varje år. Det händer att antalet trafikskadade jämförs med viltskador, alltså hundar som dödats eller skadats under jakt. Då är det viktigt att komma ihåg är att vår statistik över trafikskador visar alla raser i alla delar av landet.

Till skillnad från trafikskador handlar viltskador oftast om hundar som skadats under jakt. Trafikskador är en av de vanligaste orsakerna till att Agria betalar ut ersättning.

Stort mörkertal för vildsvinen

När det gäller antalet hundar som skadas av vildsvin rymmer det ett stort mörkertal – större än för de övriga djurskadorna. Vanligt är att de skador hunden får av vildsvinen anges som sårskada eller bitskada. Vildsvinsskador kan även ingå i gruppen "skadad av vilt".

Vilt/vilda djur

Statistiken baseras på de diagnoskoder som veterinären skickar till Agria. Exakt vilket djur som orsakat hundens skada framgår inte. Det kan handla om älgar och hjortdjur, men även rävar och vildsvin. 

Var sker olyckorna?

Agria har uppgifter om var hundarna/hundägarna bor - men inte var en olycka sker. Vi tar därför inte ut statistik på hur det ser ut i en specifik del av landet. Det finns stora regionala skillnader - i norra Sverige finns till exempel inga vildsvin. Varg är vanligast i Gästrikland, Dalarna, Värmland, Örebro och Västmanland.

Endast Agriaförsäkrade

Det är viktigt att ha i åtanke att Agria endast kan lämna statistik grundat på Agriaförsäkrade hundar och att statistiken kan ändras allt eftersom vi får in skadeanmälningar. Det går bra att söka ersättning upp till tre år efter det att skadan inträffat. Agria försäkrar cirka 40 procent av hundarna i Sverige.

År 2017

Alla hundraser 2017
Trafikskadad/dödad 342
Skottskadad/dödad 8
Drunkning 32
Dödad/skadad av tåg 34
Dödad/skadad av varg 16
Dödad/skadad av lo 1
Dödad/skadad av björn 6
Dödad/skadad av vildsvin 160
Dödad/skadad av vilt/vilda djur 110
Försvunnen under jakt 8

 

År 2012-2016

Alla hundraser 2012 2013 2014 2015 2016
Trafikskadad /dödad 629 521 544 483 378
Skottskadad /dödad 20 24 25 14 12
Drunkning 48 39 34 30 18
Dödad/skadad
av tåg
50 28 36 20 25
Dödad/skadad
av varg
6 5 5 17 18
Dödad/skadad
av lo
3   2 1 4
Dödad/skadad
av björn
1 1 2 5 5
Dödad/skadad
av vildsvin
138 152 149 96 130
Dödad skadad
av vilt/vilda djur
98 61 85 95 71
Försvunnen under
jakt
8 12 25 14 11

År 2007-2011

Alla hundraser

2007 2008 2009 2010 2011
Trafikskadad
/dödad
571 612 607 638 643
Skottskadad
/dödad
14 7 7 15 9
Drunkning 59 48 54 43 26
Dödad/skadad
av tåg
51 55 51 51 38
Dödad/skadad
av varg
25 17 23 16 14
Dödad/skadad
av lo
1 4 7 3  
Dödad/skadad
av björn
  2 3 1  
Dödad/skadad
av vildsvin
5 11 28 93 82
Dödad skadad
av vilt/vilda djur
17 19 26 55 68
Försvunnen under
jakt
21 21 30 10 18
Senast uppdaterad 2018-04-30