Skadestatistik för hund

Jakthund spårar efter ett djur i skogen.
Agria Djurförsäkring delar gärna med sig av sin kunskap om djurens hälsa och liv utifrån den information vi får genom vår verksamhet. Uppgifterna kommer från de försäkringsärenden vi har handlagt och baseras på de diagnoskoder som veterinären, försäkringstagaren eller Agria har angivit.

Jaktskador jämfört med trafikskador

Runt 500 hundar drabbas av trafikskador varje år. Det händer att antalet trafikskadade jämförs med viltskador, alltså hundar som dödats eller skadats under jakt. Då är det viktigt att komma ihåg är att vår statistik över trafikskador visar alla raser i alla delar av landet.

Till skillnad från trafikskador handlar viltskador oftast om hundar som skadats under jakt. Trafikskador är en av de vanligaste orsakerna till att Agria betalar ut ersättning.

Stort mörkertal för vildsvinen

När det gäller antalet hundar som skadas av vildsvin rymmer det ett stort mörkertal – större än för de övriga djurskadorna. Vanligt är att de skador hunden får av vildsvinen anges som sårskada eller bitskada. Vildsvinsskador kan även ingå i gruppen "skadad av vilt".

Vilt/vilda djur

Statistiken baseras på de diagnoskoder som veterinären skickar till Agria. Exakt vilket djur som orsakat hundens skada framgår inte. Det kan handla om älgar och hjortdjur, men även rävar och vildsvin.

Var sker olyckorna?

Agria har uppgifter om var hundarna/hundägarna bor - men inte var en olycka sker. Vi tar därför inte ut statistik på hur det ser ut i en specifik del av landet. Det finns stora regionala skillnader - i norra Sverige finns till exempel inga vildsvin. Varg är vanligast i Gästrikland, Dalarna, Värmland, Örebro och Västmanland.

Endast Agriaförsäkrade

Det är viktigt att ha i åtanke att Agria endast kan lämna statistik grundat på Agriaförsäkrade hundar och att statistiken kan ändras allt eftersom vi får in skadeanmälningar. Det går bra att söka ersättning upp till tre år efter det att skadan inträffat. Agria försäkrar cirka 40 procent av hundarna i Sverige.

År 2011-2015

Alla hundraser 2011 2012 2013 2014 2015
Trafikskadad /dödad 643 629 521 544 483
Skottskadad /dödad 9 20 24 25 14
Drunkning 26 48 39 34 30
Dödad/skadad
av tåg
38 50 28 36 20
Dödad/skadad
av varg
14 6 5 5 17
Dödad/skadad
av lo
  3   2 1
Dödad/skadad
av björn
  1 1 2 5
Dödad/skadad
av vildsvin
82 138 152 149 96
Dödad skadad
av vilt/vilda djur
68 98 61 85 95
Försvunnen under
jakt
18 8 12 25 14

År 2006-2010

Alla hundraser

2006 2007 2008 2009 2010
Trafikskadad
/dödad
626 571 612 607 638
Skottskadad
/dödad
11 14 7 7 15
Drunkning 40 59 48 54 43
Dödad/skadad
av tåg
64 51 55 51 51
Dödad/skadad
av varg
17 25 17 23 16
Dödad/skadad
av lo
  1 4 7 3
Dödad/skadad
av björn
2   2 3 1
Dödad/skadad
av vildsvin
4 5 11 28 93
Dödad skadad
av vilt/vilda djur
8 17 19 26 55
Försvunnen under
jakt
29 21 21 30 10
Senast uppdaterad 2016-08-23