Jaktskador jämfört med trafikskador

Det händer att antalet trafikskadade jämförs med viltskador, alltså hundar som dödats eller skadats under jakt. Då är det viktigt att komma ihåg är att vår statistik över trafikskador visar alla raser i alla delar av landet.

Till skillnad från trafikskador handlar viltskador oftast om hundar som skadats under jakt. Trafikskador är en av de vanligaste orsakerna till att Agria betalar ut ersättning.

Stort mörkertal för vildsvinen

När det gäller antalet hundar som skadas av vildsvin rymmer det ett stort mörkertal – större än för de övriga djurskadorna. Vanligt är att de skador hunden får av vildsvinen anges som sårskada eller bitskada. Vildsvinsskador kan även ingå i gruppen "skadad av vilt".

Vilt/vilda djur

Statistiken baseras på de diagnoskoder som veterinären skickar till Agria. Exakt vilket djur som orsakat hundens skada framgår inte. Det kan handla om älgar och hjortdjur, men även rävar och vildsvin. 

Var sker olyckorna?

Agria har uppgifter om var hundarna/hundägarna bor - men inte var en olycka sker. Vi tar därför inte ut statistik på hur det ser ut i en specifik del av landet. Det finns stora regionala skillnader - i norra Sverige finns till exempel inga vildsvin. Varg är vanligast i Gästrikland, Dalarna, Värmland, Örebro och Västmanland.

Endast Agriaförsäkrade

Det är viktigt att ha i åtanke att Agria endast kan lämna statistik grundat på Agriaförsäkrade hundar och att statistiken kan ändras allt eftersom vi får in skadeanmälningar. Det går bra att söka ersättning upp till tre år efter det att skadan inträffat. Agria försäkrar cirka 40 procent av hundarna i Sverige.

År 2018

Typ av skada antal skadade hundar
Trafikskadad/dödad 289
Skottskadad/dödad 5
Drunkning 34
Dödad/skadad av tåg 39
Dödad/skadad av varg 6
Dödad/skadad av lo/björn 10
Dödad/skadad av vildsvin 187
Dödad/skadad av vilt/vilda djur 145
Försvunnen under jakt 4

2013-2018

Jaktskador mellan 2013 och 2018. 

*Grafen är beräknad på antal skadade djur per 10 000 hundar.

Utveckling: 2018 jämfört med föregående 5 årsperiod

Typ av skada Procentuell förändring
Trafikskada/dödad - 21%
Skottskadad/dödad - 63%
Drunkning 22%
Dödad/skadad av tåg 50%
Dödad/skadad av varg - 45%
Dödad/skadad av lo/björn 557%
Dödad/skadad av vildsvin 53%
Dödad/skadad av vilt/vilda djur 61%
Försvunnen under jakt - 66%

 

Senast uppdaterad 2019-05-29