Det allra första forskningsprojektet om katter startade inte förrän 1978, tidigare låg fokus på lantbruksdjuren och hästar. Sedan dess har kattforskningen vunnit mark och i det årliga bidraget från Agria SKK forskningsfond är katterna numera en naturlig del.

- Jag är stolt och glad över att Agria under så många år genom årliga bidrag till forskningsfonden, har verkat för förbättrad djurhälsa. För oss har det alltid varit viktigt att stödja forskning och bygga kunskap till förmån för djuren. Nu siktar vi på minst 80 år till! säger Agnes Fabricius, vd, Agria Djurförsäkring.

År 1987 beslutades att 4 promille av premien skulle avsättas till forskningsstöd, så görs även idag. Under 2018 delade fonden ut totalt 10 MSEK till forskningsprojekt rörande hund, katt, häst och lantbruksdjuren.

Ett urval av kattforskningsprojekt:

År 1978

 • Det första forskningsprojektet rörande katt handlade om undersökningar över ataxi

År 1995

 • Flödescytometrisk analys av inflammatoriska cellpopulationer i hjärnan hos katt med vingelsjuka, Anna-Lena Lundgren

År 2002

 • Utsöndring av klamydolfia från kliniskt friska katter, Bodil Ström

År 2007

 • Generella och specifika sjukdomar hos kattpopulationsbaserad analys av data i Agrias försäkringsdatabas – Agneta Egenvall, Brenda Bonnet, mfl
 • 24 timmar ekg-mätning av katter med hypertrofik kardioomyopati före och efter behandling med betablockerare, Sofia Hanås, Anna Tidholm

År 2009-2010

 • Diagnostisk betydelse av interaktionen mellan insulin och IGF-1 hos hund och katt, Emma Strage
 • Studier av coronavirus infektions- biologi med fokus på genetiska faktorer som misstänks leda till utveckling av FIP, Sándor Belák

År 2011-2016

 • Effekten och skyddsnivån av vaccinerna mot felin infektiös peritonit (FIP), Sandor Belak
 • Diabetes mellitus hos katt, en vanlig hormonell sjukdom hos katt och som ökar. Malin Öhlund, SLU
 • Mätning av smärtmarkörer före, under och efter behandling av tandresorption, Ann Pettersson, SLU

År 2014

 • Osteoartrit hos katt – morfologi, diagnostik och inverkan av fetma. Cecilia Ley, SLU
 • Analysmetoder för specifik vikt i katt- och hundurin; Cecilia Rohdin, SLU.
 • Genetisk bakgrund till plattbröst hos bengalkatt, Sofia Mikko,SLU

År 2017

 • Dvärgväxt hos ragdoll, Jeanette Hanson, SLU