Årets åtta projekt handlar bland annat om hur fång påverkas av hästens insulinnivå, orsaker till knähälta hos sporthästar, ökad förståelse för sjukdomen polyneuropati samt kontroll av blodmask. Men också projekt om förskolebarn och ridning samt hästsektorns betydelse för miljö, ekonomi och lokalsamhället.

- Det finns en bra bredd i årets projekt som alla känns högst relevanta. Jag tycker det är extra roligt med de fyra samverkansprojekten mellan Sverige och Norge för oss som är verksamma i båda länderna. Det innebär att fler kunder får ta del av resultaten på sikt, säger Agnes Fabricius, vd i Agria Djurförsäkring.

Agnes Fabricius fortsätter:

- Tillsammans med våra kunder gör vi det möjligt att varje år bidra till hästforskning. I år firar Agria Forskningsfond 80-års jubileum, och häst är det djurslag som följt med under alla dessa år. 

I år beviljas också femton pågående projekt som får fortsatt finansiering. Det totala anslaget från Stiftelsen hästforskning landar på dryga 19 miljoner.

De åtta nya projekten som tilldelas medel vid årets utlysning är (huvudsökande och universitet inom parentes):

  • Störd glukagonmetabolism – en direkt orsak till hyperinsulinemi och fång hos häst? Johan Bröjer, SLU
  • Identifiering av gener med negativ inverkan på hästens hälsa och välbefinnande: Ett ramverk baserat på helgenomsekvensering och bioinformatik på häst, Sofia Mikko, SLU
  • Finns ”hopparknä” hos häst? – En studie av patellardesmopati som orsak till knähälta hos sporthästar, Marie Rhodin, SLU & Cathrine Fjordbakk, NMBU
  • Strongylus vulgaris: Alternativa metoder till läkemedel för kontroll av parasitsmitta, Eva Tydén, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
  • Forståelse av etiologien bak acquired equine polyneuropathy via studier av Schwanske celle kulturer, Siv Hanche-Olsen, NMBU & Gittan Gröndahl, Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA
  • Hestesektoren i Norge og Sverige: Betydning for miljø, økonomi og lokalsamfunnet, Bjørn Egil Flø, Norsk institutt for bioøkonomi & Anders Larsson, SLU
  • Är de för små för att rida? En studie av ridskolornas aktiviteter för förskolebarn från säkerhets- och hästvälfärdsperspektiv, Susanna Hedenborg, Malmö Universitet & Oskar Solenes, Molde Universitet
  • En mänsklig sida av hästvälfärden, Petra Andersson, Göteborgs Universitet

Här finns samtliga beviljade projekt med information om tilldelning av medel