År 1940 bestod fonden av 100 000 kronor, en svindlande summa på den tiden, att jämföra med de 10 MSEK som fördelades under 2018. Hästforskningen har varit i fokus under hela perioden, medan hund och kattforskningen som tog fart under 70- och 80-talet. Bara mellan åren 1995-1999 delade Agria ut medel till 40 projekt som berör hästar. Och sedan 2005 har hela 168 hästprojekt har fått medel från Stiftelsen Hästforskning som delfinansieras från Agrias forskningsfond.

- Jag är stolt och glad över att Agria under så många år genom årliga bidrag till forskningsfonden, har verkat för förbättrad djurhälsa. För oss har det alltid varit viktigt att stödja forskning och bygga kunskap till förmån för djuren. Nu siktar vi på minst 80 år till! säger Agnes Fabricius, vd, Agria Djurförsäkring.

Ett urval av projekt inom hästforskning

År 1942-43

 • Undersökning angående förslossningsfångens etiologi och patogenes, (N Obel)

År 1944

 • Orienterande undersökning av vätskebalansen vid icke infektiösa sjukdomar hos nyfödda föl, s k medfödd svaghet hos föl (N Obel)

År 1950-1955

 • Ärftlig aniridi med sekundär starr hos häst (professor K Eriksson)
 • Kvickdrag hos häst (vet med dr Ingemar Alström)

År 1974

 • Frakturkirurgi på häst (Harry Pettersson)

År 1975-1979

 • Den svenska halvblodshästens hållbarhet baserad på ett material försäkrade hästar (Gunnar Bergsten)

År 1980-1984

 • Epidemiologiska aspekter på osteochondros hos svenska hästar (Fredrik Hoppe, Leo Jeffcott, Jan Philipsson)

År 1982

 • En klinisk, röntgenologisk och patologisk undersökning av ryggradens sjukdomar hos häst (Stina Ekman Sven Reiland)

År 1989

 • Studier av bronkodilaterande farmaka åt häst (kvickdrag) (Lars-Erik Appelgren)

År 1997

 • Vilket behov av salt har sporthästar (Kristina Dahlborn)

År 1995-96

 • Utfodringens inverkan på elektrolytomsättning, prestation och hälsa hos hästar (Jan Erik Lindberg)

År 2002

 • Ryggömhet hos ridhäst, behandling och rehabilitering (Christoffer Johnston, Karin Holm)

År 2003

 • Hur selekteras hästar från kvalitetsbedömning till tävling? (Åsa Gelinder, Jan Philipson)

År 2005-2018

Alla avslutade och pågående forskningsprojekt i samarbete med Stiftelsen hästforskning.

Sedan 2016 kommunicerar Agria regelbundet forskningsresultat tillsammans med forskare via den populärvetenskaliga podden Pälspodden.

Lyssna på podcasten här

Läs mer om Agria forskningsfond här.