- Det här känns väldigt bra, vi har en mängd gemensamma intressefrågor som vi gärna driver tillsammans med förbundet, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef på Agria Djurförsäkring. Katten är ett allt mer populärt husdjur och vi hoppas att fler upptäcker raskatterna och deras olika personligheter.

På SVERAK är man också förhoppningsfull inför det nya samarbetet:

- Vi har bland annat en hel del hälsofrågor som är viktiga att samarbeta kring och där är Agria med sin omfattande statistik en stark partner, säger Annette Sjödin, förbundsordförande på SVERAK.

Sund avel

Ett fokus för Agria Djurförsäkring är just hälsoläget bland raskatterna och att bidra med kunskap till aveln. Det pågår ett arbete att ta fram Agria Breed Profiles för raskatter precis som det redan finns för ett hundratal hundraser. De bygger på Agrias egna och omfattande sjukdomsstatistik och bearbetas och sammanställs av en fristående forskare.

SVERAK kommer att bidra med sin kunskap i Agria Djurförsäkrings produktutveckling och fortsätter att vara representerade i Agrias skadeprövningsnämnd.

För medlemmarna i kattklubbarna innebär avtalet bland annat rabatt på försäkring och två nya utmärkelser och stipendier - ”Årets kattklubb” och ”Årets profil”. Sedan tidigare utses även ”Årets katt”.

Världsutställningen till Sverige

I oktober 2015 står Sverige som värdnation för Världsutställningen och SVERAK är arrangör för evenemanget.  Då kommer förstås även Agria Djurförsäkring att medverka.

- Det är första gången Sverige står som värdnation, säger Annette, det blir ett fantastiskt tillfälle för oss att sätta strålkastarljuset på raskatterna.

10 000 nya kattungar per år

Det föds omkring 10 000 raskatter i Sverige varje år. De stambokförs av SVERAK, som även för ett id-register för raskatterna i Sverige.