Större trygghet med Agrias nya smådjur- och fågelförsäkring

Agrias försäkring för smådjur och fåglar har från 1 april 2013 förbättrade villkor. Försäkringen kan tecknas med dubbelt så högt ersättningsbelopp än tidigare och ger ersättning för fler diagnosmetoder. Samtidigt lanseras en ny tilläggsförsäkring som täcker kostnader för receptförskriven medicin.

Fåglar och smådjur, som kanin, marsvin, reptiler, iller och sköldpadda kan också bli sjuka och skadade. Agria Djurförsäkrings förbättrade veterinärvårdsförsäkring gör livet ännu lite tryggare för dessa omtyckta sällskapsdjur. Djursjukvården idag är avancerad och det kan ibland bli kostsamt. Men många djurägare är beredda att kosta på sin kompis vård.

– Vi har fått signaler från kunderna att ersättningsbeloppet för veterinärvården inte alltid räcker till, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef på Agria. Därför kan man nu välja mellan 10 000 kronor och 20 000 kronor i ersättningsbelopp per år.

Ersättningsbeloppen för veterinärvård är desamma hela djurets liv och sänks inte i takt med att djuret blir äldre. Det gäller även livbeloppet för den som har tecknat en livförsäkring. Diagnosmetoderna har också blivit allt mer avancerade och i den nya försäkringen ersätts undersökning med magnetresonans och datortomografi (MR/CT).

– Med den utökade försäkringen får våra mindre sällskapsdjur möjlighet att få tillgång till den kvalificerade djursjukvård de så väl förtjänar, säger Patrik Olsson.

Förbättringar i Agria smådjur- och fågelförsäkring

En av de viktigaste nyheterna är att du kan välja mellan två ersättningsbelopp för veterinärvård, 10 000 kronor eller 20 000 kronor. Det är det belopp du maximalt kan få ut i ersättning under ett försäkringsår. Tidigare var maxbeloppet 10 000 kronor.

Du kan få ersättning för MR/CT- undersökning efter samråd mellan Agria och behandlande veterinär.

Livbeloppet höjs till maximalt 5 000 kronor för ID-märkta smådjur, tidigare var livvärdet som högst1 000 kronor. Det gäller inte fåglar som fortfarande kan ha högre livbelopp.

Agria Medicin är en ny tilläggsförsäkring som ger ersättning för receptförskriven medicin upp till 1 500 kronor.

Övriga fakta om Agria smådjur- och fågelförsäkring

Försäkringarna har fortsatt få undantag och inga nya har tillkommit i de nya villkoren. Ett av de viktigaste som finns kvar är att tandbehandlingar på gnagare och hardjur inte ersätts.

Självriskerna är desamma som tidigare. Den fasta självrisken ligger kvar på 700 kronor och den rörliga på 25 procent.

Kostnadsexempel

DiagnosKostnadAgria ersätter*Självrisk
Svalt främmande föremål 6 970 kr 4 703 kr 2 268 kr
Kräkning 3 885 kr 2 389 kr 1 496 kr
Benbrott 3 686 kr 2 240 kr 1 447 kr

*Agria Veterinärvård med 700 kronor i fast självrisk och 25 % rörlig självrisk