Forskningsanslag 2010

Här följer en sammanfattad beskrivning av forskningsprojekten som tilldelats medel för forskningsåret 2010. Kontakta forskaren för mer detaljerad och utförlig information.

År 2010 fördelas, 238 000 kr till 2 forskningsprojekt avseende lantbruksdjur.

Från och med 2009 samordnar Agria och Svenska Kennelklubben sina forskningsanslag genom "Agrias och SKKs forskningsfonder för smådjur".

2010 fördelas 2 430 000 kr till forskningsprojekt avseende hund och katt., Hästforskningen stöds med 1,4 miljoner genom anslag till Stiftelsen Svensk Hästforskning.

Häst

Se beviljade hästprojekt här

Lantbruk

Per Wallgren SVA, Uppsala

Projektnamn: Hälsa, djurskydd, arbetsmiljö och resursutnyttjande i nya inhysningssystem för grisar.

Karin Östensson SLU, Uppsala
Projektnamn: Differentiering av mjölkceller för mastitdiagnostik och mastitforskning.

Smådjur

Bodil Ström Holst SLU, Uppsala
Projektnamn: Tidig dräktighet och herpesvirusinfektion hos hund: immunologi och diagnostik(BITCH).

Jens Häggström SLU, Uppsala
Projektnamn: Samband mellan myokardiell prestanda och grad av remodulering hos hundar med kronisk hjärtklaffsdegeneration.

Tove Fall SLU, Uppsala
Projektnamn: Diabetes hos hund.

Pia Gustås SLU, Uppsala
Projektnamn: Rörelsefunktion och artrosutveckling hos hundar opererade för främre korsbandsskada.

Emma Strage SLU Uppsala
Projektnamn: Diagnostisk betydelse av interaktionen mellan insulin och IGF-1 hos hund och katt.

Lena Pelander SLU, Uppsala
Projektnamn: Association mellan olika biomarkörer och njurfunktion.

Ingegerd Fagerberg Ersta Sköndal Högskola
Projektnamn: Hund i vården av äldre med demenssjukdom.

Tomas Bergström SLU, Uppsala
Projektnamn: Genetisk forskning kring progressiv retinal atrofi (PRA) hos hund.

Katarina Sundberg SLU, Uppsala
Projektnamn: Lymfocytär thyreoidit hos hund.

Maria Wilbe SLU, Uppsala
Projektnamn: Identifiering av sjukdomsframkallande gener och deras uttryck i en SLE- relaterad sjukdom hos hund.

Malin Melin SLU, Uppsala
Projektnamn: Kartläggning av gener för melanom hos hund.

Agneta Egenvall SLU, Uppsala
Projektnamn: Incidens av epileptiforma kramper hos hund sett från en svensk djurförsäkringsdatabas.

Sándor Belák SLU, Uppsala
Projektnamn: Studier av coronavirus infektions- biologi med fokus på genetiska faktorer som misstänks leda till utveckling av FIP.

Niklas Bergknut SLU, Uppsala
Projektnamn: Ryggproblem hos hundar.