Tillsammans med Stiftelsen Lantbruksforskning bidrar Agria till nya projekt som ska ge en mer hållbar djurhållning och en bättre djurvälfärd.

I Agria Djurförsäkrings samarbete med Stiftelsen Lantbruksforskning avsätts årligen en del av premieintäkten till forskning om lantbrukets djur. Målet är att forskningsresultaten ska bidra till en ökad djurvälfärd.

Bättre djurhälsa och djurhållning för lantbruksdjur

Forskningsresultaten leder, förutom till generellt bättre djurhållning och djurhälsa, även till ökad kunskap, genomtänkt avel och rättvisare premier.

Ansök om pengar till forskning om lantbruk

Du som forskar om lantbruk kan ansöka medel ur forskningsfonden via Stiftelsen Lantbruksforskning. Här hittar du mer information om hur du ansöker, akutella utlysningar och får svar på dina frågor om ansökan.

Ansök om forskningsmedel

Läs mer om forskning om lantbruk

Agria avsätter 1,4 miljoner kronor till lantbrukets djur

Agria stödjer forskning inom lantbruket