Forskningsfondens medel syftar till att främja forskning hos sällskapsdjur inom områden som veterinärmedicin, genetik och etologi men också om sällskapsdjurens psykiska, sociala och ekonomiska betydelse. Agria samarbetar med Svenska Kennelklubben som sköter administrationen av fonden.

Det här är Agrias och SKKs forskningsfond

Till Agrias och SKK:s forskningsfonds webbplats

Forskning för bättre djurhållning och djurhälsa

Forskningsresultaten leder, förutom till generellt bättre djurhållning och djurhälsa, även till ökad kunskap, genomtänkt avel och rättvisare premier. Kunskapen leder till nya studier som förbättrar djurhälsan. Agria avsätter årligen fyra promille av premieintäkten till forskning.

Våra kunder och personal tar del av resultaten och vi kan ge vetenskapligt grundade råd. Den ökade kunskapen gör också att vi kan göra ännu bättre riskbedömningar vilket leder till rättvisare försäkringskostnader för våra kunder.

En för Agria och SKK gemensam kommitté bedömer ansökningarna. Kommittén har valts både utifrån vetenskaplig kompetens, förankring inom djurägarorganisationerna och anknytning till anslagsgivarna.

Ansök om pengar till forskning

Du som bedriver forskning om hundar och katter kan ansöka om medel ur Agrias och SKK:s forskningsfond. Sökanden bör helst vara anknutna till universitet, forskningsinstitutioner och andra organisationer som till exempel djursjukhus etc. Det måste finnas en opartisk ekonomisk funktion som kan förvalta bidragen så att medel inte betalas ut till en privatpersons bankkonto.

Ansök om forskningsmedel