Forskningsfonden för häst ger medel till forskning inom områden som hästens hälsa, skador och sjukdomar, hästens reproduktion, uppfödning och utfodring samt hästens betydelse för miljön, människan och samhället.

Agria samarbetar med Stiftelsen Hästforskning och avsätter därför samtliga medel i fonden till stiftelsen.

Forskningsfonden - för bättre djurhälsa

Forskningsresultaten leder, förutom till generellt bättre djurhållning och djurhälsa, även till ökad kunskap, genomtänkt avel och rättvisare premier.

Våra kunder och personal tar del av resultaten och vi kan ge vetenskapligt grundade råd. Den ökade kunskapen gör också att vi kan göra ännu bättre riskbedömningar vilket leder till rättvisare försäkringskostnader för våra kunder.

Ansök om pengar till hästforskning

Du som bedriver forskning om hästar kan ansöka om medel ur Agrias forskningsfond via Stiftelsen Svensk Hästforskning. Sökanden bör helst vara anknutna till universitet, forskningsinstitutioner och andra organisationer som till exempel djursjukhus etc. Det måste finnas en opartisk ekonomisk funktion som kan förvalta bidragen så att medel inte betalas ut till en privatpersons bankkonto.

Sök forskningsmedel