• Vad är det för marker du ska hålla djuren på?

  Olika djur fungerar olika bra på olika typer av marker. Om du till exempel har ett bete i ett strandområde är nötkreatur troligen det bästa valet. De är inte rädda för att gå ut i vattnet och kan även hålla undan stora buskage. Får är bra att släppa ut på bete tidigt eftersom de föredrar att äta unga växter med mycket blad och innan växterna förvedats (börjat gulna). Om syftet med fåren är att använda dem som landskapsvårdare på områden som inte producerar så mycket näringsrikt bete är det bästa att släppa vuxna djur, eftersom lamm behöver mycket näring för att växa. Getter kan också vara bra landskapsvårdare eftersom de är bra på att äta buskar och sly, men de kan vara svåra att hägna in.
 • Vad är det för djur?

  Det bästa att hyra eller låna in över sommaren är djur där risken för skada är liten. För de flesta djurslag som används som betesdjur innebär kalvning, lamning eller fölning en stor risk. Så även om det kan vara väldigt roligt med kalvar eller lamm är de inte det bästa valet om du bara håller djur över sommaren. Om det är nötkreatur du vill använda, satsa på kvigor, sinkor eller stutar. Om du vill använda dig av får, se om du kan hitta tackor som lammat tidigt och där lammen är avvanda.  
 • Vad finns det för lagkrav?

  Finns det några speciella lagkrav du måste ha koll på? En bra idé är att läsa på Jordbruksverkets hemsida, du kan söka på ”Betesgång och utevistelse” under varje djurslag. 
 • Se över hage inklusive stängsel!

  Se till så att det inte finns något i hagen som djuren kan skada sig på och att det inte finns några giftiga växter som t.ex. idegran. Utöver att stängslen ska vara stabila, hela och stängseltrådar/stängselnät väl sträckta, se till att du anpassat stängslen efter de djur som ska gå där så att inga djur rymmer.
 • Vilket skick är djuren i när dem kommer till dig?

  När du hämtar djuren eller de levereras till dig var noga med att inspektera djuren. Har de några sår? Är något av djuren halta? Om ett djur har en skada när du släpper ut det på bete finns en risk att skadan förvärras. Om det skulle hända, kan du fånga in djuret för eventuell veterinärbehandling?
 • Vad gör du om något skulle hända?

  Se till att du och den som äger djuren har ett avtal, helst skriftligt, för vad som gäller om något skulle hända djuren. Det är möjligt för er båda att teckna en försäkring, men det hänger på att ni har en överenskommelse för vem som är ansvarig om ett djur skulle skadas, bli sjukt, dö eller rymma.