Område: Katt Om Återvinning

Dags att städa medicinskåpet Överbliven medicin som spolas ned i toaletten eller slängs i hushållssoporna innebär utsläpp i naturen via förbränning och avloppsvatten. I förlängningen kan det säkerligen påverka oss människor även om det fortfarande är okänt exakt hur. Artiklar