Agria Kattkullsförsäkring

  • Ersätter veterinärvård upp till 30 000 kr för kattkullen

Agria Kattkullsförsäkring är ett tillägg till Agria Veterinärvård. Försäkringen är för dig som vill ha ytterligare skydd för din kattkull. Försäkringen innehåller veterinärvård för kattungar utöver katthonans veterinärvårdsförsäkring och gäller från födseln till leveransdatum, dock som längst upp till fyra månader. Agria Kattkullsförsäkring kan tecknas för blandraskatter och för oregistrerade katter.

Ersättningsnivå och självrisk

Försäkringen ersätter veterinärvård upp till 30 000 kronor för samtliga kattungar i kullen. Försäkringen har samma självrisk som honans veterinärvårdsförsäkring. Hela kattkullen omfattas av en gemensam fast självrisk som tas ut en gång per kull. Självriskerna är de du valt för honans veterinärvårdsförsäkring.

Är du intresserad av att köpa den här försäkringen?

Kontakta din lokala Agriasäljare


Ring vårt kundcenter
0775-88 88 88


Fler kontaktuppgifter hittar du här