–     Vi räknar med att en katt är senior mellan 10 och 12 år, från 15 år räknas de som äldre, säger Lotta Möller, smådjursveterinär på Agria Djurförsäkring och specialist i hundens och kattens sjukdomar.

Kattens åldrande påverkade de dagliga rutinerna som ändras med tiden. Den vill till exempel sova mer och uppskattar en lugnare miljö. Katten äter oftast lite mindre medan syn och hörsel kan försämras.  

-          Vi ser att äldre katter drabbas av andra sjukdomar än yngre katter. Risken för sjukdomar ökar också med kattens ålder och för kattägare kan det bra att vara vaksam på eventuella förändringar och symtom för att få vård i god tid, säger Lotta Möller.  

10 vanligaste sjukdomarna eller skadorna bland äldre katter

1. Sköldskörtelsjukdom giftstruma = hypertyreos

Symtom: katten får ökad törst och hunger, den tappar vikt trots god aptit. Den kan även drabbas av kräkningar, diarré och bli orolig.

Behandling: besök veterinären som kan ordinera medicin i tablettform. Andra alternativ är att katten behandlas med radiojodterapi eller genom operation.

 2. Avmagring eller anorexi

Symtom: katten tappar aptiten och tappar i vikt. Orsakerna kan variera, exempelvis njursjukdom, tumör, hjärtsjukdom eller problem med tänderna.  

Behandling: beroende på orsak.

 3. Njursjukdom

Symtom: katten blir extra törstig och ökar urineringen. Den kan också drabbas av nedsatt aptit med kräkning och avmagring som följd.

Behandling: för att lindra symtomen kan katten få medicinskt foder som är skonsamt för njurarna. Finns att köpa hos veterinären. Vid behov ges dropp på klinik och ibland även blodtryckssänkande medicin.

4. Kräkningar och diarré

Symtom: katten visar nedsatt aptit med kräkning och avmagring som följd. Orsakerna kan variera och behöver inte alltid komma från sjukdom i magtarmkanal, utan kan även vara symptom på sjukdom i exempelvis njurar, lever, bukspottkörtel eller sköldkörtel.

Behandling: om orsaken är en mag- tarmsjukdom behandlas katten med dropp och/eller diet. Ibland i kombination med andra läkemedel.

 5. Diabetes

Symtom: katten, som ofta är överviktigt och hane, drabbas av ökad urinering och törst. I början ökar aptiten för att sedan avta och katten tappar successivt i vikt.

Behandling: insulininjektioner tills vidare, ett medicinskt foder samt mat på regelbundna tider.

6. Traumatiska skador

Symtom: beror ofta på att katten blir påkörd eller faller från hög höjd. Exempel på skador som kan uppstå vid fall från hög höjd som exempelvis en balkong är käkfraktur, gomspalt, fraktur extremiteter, bäckenfraktur, lungblödning eller ruptur urinblåsa.

Behandling: beroende på skadans natur och omfattning.

7. Urinvägssjukdom

Symtom: övre urinvägar se njursjukdom. Andra vanliga diagnoser i urinvägarna är:

  •  Inflammation i urinblåsa: trängningar, blod i urin, smärta vid urinering – ofta i samband med stress.
  • Bakteriell infektion i nedre urinvägar: kan drabba enstaka honkatter samt katter med nedsatt njurfunktion.
  • Urinstopp: ett livshotande tillstånd som kräver omedelbar vård. Orsaken kan vara sten eller grus i urinblåsa som täpper till urinrör – ofta mera akuta symtom hos hankatt även om honor också kan drabbas. Trängningar, katten kan inte kissa alls eller endast droppvis. Djuret går åter och åter till lådan, försöker ibland kissa också utanför lådan. Symtomen kan ibland misstolkas som förstoppning!

Behandling: Bakteriell infektion: antibiotika efter odling av sterilt prov. Inflammation i blåsa: främst smärtstillande samt minska stress. Urinstopp: spola bort stopp i narkos, eventuellt operation. Medicinsk diet.

8. Törst eller ökad urinering

Symtom: orsaker kan vara njursjukdom, diabetes eller giftstruma.
Behandling: beroende på orsak.

9. Hudböld

Symtom: ömmande svullnad – en infektion (böld) efter kattbett. Ibland har bölden hunnit spricka när djurägaren upptäcker att den finns – då rinner var från bölden.
Behandling: dränering av böld hos veterinär. Sårrengöring.

10. Hudtumör

Symtom: svullnad i huden, ibland hårbeklädd, ibland inte. Kan vara både mjuka och hårda. Tumörer kan vara godartade eller elakartade.
Behandling: bör undersökas av veterinär. Hudtumör hos katt kan vara elakartade – ofta tas ett cellprov initialt och inte sällan opereras hela tumören bort. Det är alltid lättare att operera bort en liten tumör.