Vad ska man göra om man kör på en katt?

Varje år råkar hundratals katter illa ut i trafiken.  Även om katter utomhus ofta är försedda med reflexhalsband och alla möjliga försiktighetsåtgärder kan olyckan vara framme. Det här ska du tänka på om det går så illa att du kör på en katt.

  • Stanna bilen, ställ ut varningstriangel - värna om din egen säkerhet
  • Se efter hur det gick för katten
  • Meddela polisen eller djurets ägare - om telefonnummer finns tillgängligt på halsbandet
  • Ge första hjälpen om det är möjligt
  • Se till att katten snarast kommer till en veterinär

Se efter hur det gick med katten

Oavsett hur allvarlig du uppfattar att olyckan varit är det viktigt att du stannar för att se efter hur katten mår. Det är inte ovanligt att en katt som blivit skadad gömmer sig i ett dike eller trots sina skador tar sig en bit från själva olycksplatsen. Ta dig tid att leta intill vägen och försök minnas hur katten såg ut om den sprungit iväg.

- En katt som blivit skadad försöker nästan alltid gömma sig eller fly.  Risken att katten springer från platsen är stor och då kan den vara väldigt svår att hitta. Men en skadad katt behöver tas till veterinär, därför är det bra om man tar sig tid att försiktigt leta kring olycksplatsen, säger Lena Bjurström leg. veterinär.

 Om katten inte sprungit iväg så försök att skapa dig en uppfattning om hur skadad den är. Är den illa skadad är det bra om du försöker ge första hjälpen. Ta sedan katten till en veterinär så snart som möjligt. Var då försiktig när du lyfter katten och linda gärna en filt eller handduk om den, så att den inte försöker fly. Även om katten ser ut att må bra kan den ha fått inre skador som ger symptom först senare.

Ring polisen

Polisen rekommenderar att man ringer till dem oavsett om katten är skadad eller avliden.

Kontakta ägaren

Kontrollera om kattägarens telefonnummer finns i kattens halsband. Om du hittar ett telefonnummer så uppskattar ägaren helt säkert att du ringer upp och berättar att katten varit med i en olycka.

Vad har du som bilförare för ansvar?

Om du håller dig till trafikreglerna och det springer ut en katt på vägen som du kör på ses du generellt inte som ansvarig för olyckan. Då är det vanligtvis så att du inte är skyldig att ersätta kattägaren för skador på katten eller räkningar från veterinär. Men alla situationer är unika och bedöms separat, så det är inte ovanligt att undatag förekommer. Har du agerat vårdslöst som bilförare och som en följd av det kört på en katt kan situationen var en helt annan.

Gillar? 19 av 19 gillade, 5 i betyg