Fodervärd åt en katt – vad innebär det?

Som fodervärd sköter du om en katt som på pappret inte ägs av dig. Katten tillhör ofta en uppfödare som vill kunna avla på katten, men inte kan ha katten själv. Det innebär att katten bor och sköts om av dig som fodervärd, men ägs av uppfödaren fram till att fodervärdsavtalet blivit uppfyllt.

Vad är då ett fodervärdsavtal för katt?

Vad som gäller för er ska tydligt framgå i ett så kallat fodervärdsavtal. Detaljerna kan skilja sig åt mellan olika avtal, men grunden för ett fodervärdsavtal är ofta ganska lika.

Exempel på vad som kan ingå i ett fodervärdsavtal:

 • Vem uppfödaren (överlåtaren) och fodervärden är
 • När äganderätten går över till fodervärden
  • Här bestäms hur många kullar katten ska få innan du blir ägare till katten
 • Vart kullarna ska födas (hos uppfödare eller fodervärd)
 • Bestämmelser för vem som har rätt att ställa ut katten

Du kan läsa mer om vad som gäller i SVERAKs fodervärdsavtal

Vad innebär det att vara fodervärd?

Att vara fodervärd kan liknas med att ha en egen katt. Men precis som att det finns likheter finns det skillnader. Dessa skillnader är väldigt viktiga att vara medveten om innan man bestämmer sig för att bli fodervärd åt en katt.

Som fodervärd behöver du:

 • Följa avtalet
 • Ha ansvar gentemot kattuppfödaren/ägaren
 • Överlåta rätten för avel till uppfödaren
 • Lämna bort katten för avel (vid parning och ev. när honan får kattkullen)
 • Veta vad som gäller för utställningar
 • Ha koll på vad som gäller om katten blir sjuk eller skadar sig

I avtalet kan uppfödaren tillskriva sig utställningsrätt för katten. Det innebär att du som fodervärd då inte själv får göra detta och att du behöver lämna ifrån dig katten vid dem tillfällena.

Har du en katthona? När katten får sina kattungar så kommer du antingen behöva ta hand om allt vad gäller dräktighet, förlossning och kattungar själv, vilket kräver en del kunskap. Eller vara beredd på att lämna ifrån dig katten under perioden när katten får sina ungar och några veckor efter, fram till kattungarna flyttar till sina nya ägare. Vilket som gäller beror på vilken överenskommelse du och uppfödaren har gjort.

Försäkring – uppfödare eller fodervärd?

Vem som ska teckna och betala för försäkringen är också något som behöver bestämmas mellan parterna. Det kan se olika ut i olika fall. Viktigt är dock att det framgår tydligt, gärna i ert avtal, och att katten faktiskt blir försäkrad.

Exempelvis kan fodervärden stå på försäkringen och även kostnaden för en veterinärvårdsförsäkring. Medan kattuppfödaren har livförsäkring, avelförsäkring och står för eventuella kostnader relaterade till avel. Detta kan som sagt skilja sig åt, men bör tydligt framgå.

Är du fodervärd eller funderar på att bli? Då rekommenderar vi att du har en veterinärvårdsförsäkring till din katt.

Kattförsäkring