Område: Hund Om Viltolycka

Fler än två hundar i trafikolyckor varje dag Denna septembervecka pågår Nationella Viltolycksrådets kampanj för att minska viltolyckor. Det sker en viltolycka var femtonde minut någonstans i Sverige, året runt. Ödesdigra krockar mellan bil och hund är tyvärr också väldigt vanligt. Enligt Agrias skadestatistik skadas eller dör cirka två hundar varje dag i trafikolyckor. Artiklar