Område: Hund Om Sjukhussjuka

Sjukhussjuka på hundar i Sverige Det nationella referenslaboratoriet för veterinärmedicinsk antibiotikaresistens vid SVA bekräftade nyligen två MRSA-isolat från hund i Sverige. Det är första gången MRSA påvisas hos djur i Sverige. Artiklar