Område: Hund Om Parasit

Noskvalster, Pneumonyssoides caninum, hos hund Fynd av noskvalster, Pneumonyssoides caninum, hos hund rapporterades första gången 1940 ifrån USA. Sedan dess har man hittat parasiten hos hundar i många olika länder, till exempel Australien, Sydafrika, Finland, Danmark, Norge, Kanada, Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland, England, Japan och Iran. I Sverige rapporterades fynd av noskvalster hos hund första gången 1971. Artiklar
Kliande hund kan ha rävskabb Rävskabb är egentligen rävens skabbkvalster som spridit sig till hundarna. Kvalstret sprids vid direktkontakt med ett smittat djur, men kan också smitta om en hund rullar sig där en skabbräv eller smittad hund legat. Artiklar