Område: Hund Om Hundbett

Vems är ansvaret om en hund biter en annan?

En mycket vanlig fråga vi får på Agria Djurförsäkring är vem som är skyldig att betala veterinärvårdskostander vid skador där en hund har bitit en annan hund. Här har juristen svarat på en av de frågor vi har fått.

Artiklar
Bitsår på hundar kan vara lömska Hundslagsmål är vanliga och resulterar ofta i mer eller mindre allvarliga bitsår. Har din hund varit i slagsmål bör du kontrollera den noggrant så att den inte fått bitskador med sårfickor. Artiklar