Område: Hund Om Domare

Varför dömer domaren så?

Svenska och Nordiska domare är välutbildade. Innan de auktoriseras, det vill säga godkänns att döma på officiella utställningar, går de igenom en lång utbildning. I Sverige skall domaren först bli godkänd i skrivningar i anatomi samt bedömningsteknik för att sedan gå en veckas preparandkurs. Den avslutas med en ”uppdömning”.

Artiklar