Att avliva sin hund - ett svårt beslut

Så kommer det en dag då det sorgliga beslutet är fattat, det är dags att ta farväl av din hund. Det vanligaste är att avlivningen sker på en veterinärklinik men vissa veterinärer åtar sig att göra hembesök och att utföra avlivningen i hemmiljö. 

Många kliniker har anpassat sin utformning i förståelse för den stora sorg en avlivning i många fall innebär för djurägaren. Till exempel så har många kliniker särskilt utformade rum för avlivning och många gånger separata ingångar/utgångar till korridoren utanför, för att du i så stor mån det går ska slippa träffa andra människor efteråt. Det kan också vara så att du betalar för ingreppet före det sker så att du slipper hantera det efter avlivningen. 

Själva avlivningen går oftast till så att hunden först får en lugnande spruta. Medan den verkar, cirka 15 - 20 minuter, kan du få möjlighet att sitta själv med din hund för ett sista farväl. Sedan sprutar veterinären  in en speciell avlivningsvätska direkt i blodet. Veterinären sätter oftast in en kanyl i frambenets blodkärl så att man eventuellt kan spruta in mer avlivningsvätska utan att på nytt sticka hunden. Vätskan består av narkospreparat och är i princip en överdos av sömnmedel. Hunden somnar oftast in lugnt och odramatiskt. Om hunden är orolig inför veterinärbesöket så kan man först ge den ett lugnande medel så att den inte behöver känna onödig stress. 

Hunden somnar oftast in lugnt och odramatiskt.

Omhändertagande av kroppen

De stora djursjukhusen kan ofta hjälpa dig att kremera din hund då flera av dem har egna kremeringsugnar att tillgå. Det finns också privata kremeringsanläggningar i landet. Många mindre praktiker saknas dock resurserna att ta hand om den döda hunden och hundägaren måste då själv ordna med begravning av kroppen eller ombesörja att kroppen fraktas till en destruktionsanläggning.

Destruktionsanläggningar finns vid sopstationer och kan nyttjas för att kremera hundar. De flesta anläggningarna har en seriös hantering av bränning av kroppar och många har utarbetade rutiner för separat kremering om man så önskar. Om hunden lämnas hos veterinären så förvaras den av hygieniska skäl i en plastsäck i kyl- eller frysrum fram till dess att den ska transporteras till destruktionsplatsen.

I Sverige finns det flera begravningsplatser för djur där man har möjlighet att gräva ner såväl hela kroppar som aska efter djuret. Det finns speciellt tillverkade kistor och urnor avsedda för djur och det finns även minneslundar för utspridning av djuraska.

Att gå vidare

För många som förlorat en hund känns det omöjligt att genast skaffa en ny. Man känner en lojalitet mot den bortgångna hunden och känner att man aldrig kommer att få en hund som kan ersätta den gamla hunden. Man känner också att man inte återigen vill utsätta sig för den sorg det innebär att förlora en hund.

Många väljer dock att skaffa en ny hund efter ett tag. Då kan det vara bra att tänka att den nya hunden inte ”ersätter” den gamla. Varje individ är unik och det är inte meningen att den nya hunden ska ta den gamlas plats. Din gamla partner kommer för alltid att ha en unik plats i din hjärta men det hindrar inte att det finns utrymme för en ny vän som kan ge dig helt nya erfarenheter.

Ett sätt att ge den gamla hundens liv en mening är ju faktiskt att använda det man lärt sig tillsammans med den hunden, för att få en bra tillvaro tillsammans med sin nya hund. Och även om sorgen inte är något man någonsin önskar sig igen, så får man inte glömma bort att den föregås av många, många år av glädjande samvaro med hunden.

Det minst smärtsamma sättet att komma över förlusten av en hund är om man redan tidigare har flera hundar. De andra hundarna kommer ju då fortfarande att kräva sin dagliga skötsel och omställningen av livsstil blir inte så stor för att en av hundarna försvinner.

Att ha hund påverkar livskvaliteten positivt – det vet alla som har haft förmånen att dela sina liv med en fyrfota vän. Undersökningar visar att hälsan och välbefinnandet förbättras genom den gemenskap och därtill fysiska aktivitet som hundägandet innebär. Hur viktigt det än är att ge sorgen efter den gamla hunden utrymme att läka ut, så är det lika viktigt att låta hundägandet fortsätta vara en värdefull del av livet.

Fakta hämtade från Svenska kennelklubbens broschyr "Den gamla hunden".