Område: Häst Om Vätskebalans

Hur mycket vatten behöver hästen dricka? Hästar liksom andra däggdjur består till 60-70 procent av vatten. Vätskeförluster överstigande 10 procent av kroppsvattnet är i de flesta fall livshotande. Fri tillgång till vatten, speciellt dessa varma dagar, är ett måste för att hästen ska må bra. Artiklar