Mask hos katt

Min ena katt har mask, kan min andra katt eller jag smittas av henne?

Veterinären svarar:

Katter smittas av bandmask då de äter möss eller rå insjöfisk. Bandmasken överförs inte mellan katter eller från katt till människa. Spolmask smittar via katters avföring, själva masken smittar inte utan det är osynliga ägg i avföringen som i ovanliga fall kan smitta till människa om vi får i oss de och ger då en speciell smitta så kallade larva migrans. De utvecklas inte till fullvuxna maskar. Risken för sådan smitta är väldigt liten. Du behöver inte vara orolig för att dina katter ska smitta dig med mask!

Symtom

Ibland kan man se mask i kattens analöppning eller avföring. Katten kan även kräkas upp mask. Vita maskar i analöppningen brukar var bandmask vilket katter bara får om de äter möss och andra smågnagare.

Vad kan jag göra själv?

Avmaska din katt om du vet eller misstänker att den har mask. Om du har en utekatt som äter möss och andra gnagare kan det vara bra att avmaska katten regelbundet en till två gånger per år.

När behöver jag uppsöka veterinär?

Kontakta veterinär om du trots avmaskning ser tecken på mask, exempelvis om katten kräks upp mask eller du ser maskar i kattens analöppning. Då bör man ta reda på om och i så fall vilken typ av mask det är som katten har.

Är ditt ärende akut?

Då rekommenderar vi alltid att du kontaktar din veterinär direkt.

Gratis veterinärbesök i mobilen

 Med Agria får du fri sjukvårdsrådgivning vid akuta sjukdomssymtom eller skador. 

Läs mer och boka tid

Gillar?