Navelbråck på hund

Hur farlig är ett medfött navelbråck på hund? Bör det opereras bort?

Veterinären svarar:

Navelbråck förekommer ibland på hund. Bråcken kan vara små och utgör då endast ett skönhetsfel. I vissa fall kan bråcken vara större och utgöra en viss risk. I dessa fall finns ett hål i bukväggen. I de flesta fall tränger endast lite fettvävnad ut i bråcket. Om hålet är stort kan en tarmslinga komma ner i bråcket. Det kan medföra att tarmen snörs av och hunden blir akut mycket sjuk. Ett större bråck bör opereras. 

Symtom

I stället för ett lite märke i huden vid naveln finns vid ett navelbråck en mjuk bula. Den går ibland att trycka in.

Orsak

Navelbråck beror på bristande sammanväxning av bukväggen i navelregionen. Bråcken kan vara små och innehåller då endast en avsnörd del av fetthaltig bukhinna. Navelbråck är vanligt hos vissa raser och är ärftligt betingat.

När behöver jag uppsöka veterinär?

Blir ett navelbråck större och hårdare än tidigare kan det finnas risk för att en bit tarm har kommit ut genom bråcköppningen. Risken ökar för att tarmen kan klämmas åt. Skulle detta ske måste hunden opereras akut.

Är ditt ärende akut?

Då rekommenderar vi alltid att du kontaktar din veterinär direkt.

Gratis veterinärbesök i mobilen

 Med Agria får du fri sjukvårdsrådgivning vid akuta sjukdomssymtom eller skador. 

Läs mer och boka tid

Gillar?