Leishmania på hund

Vi ska åka till Portugal med vår hund och jag har hört att sandmyggor kan vara farliga för hund? Stämmer det?

Veterinären svarar:

Sandmyggor kan sprida en parasitsjukdom Leishmanios. Leishmanios hos hund leder nästan alltid till allvarlig systemsjukdom och död. Infektionen kräver som regel upprepad eller livslång behandling. Leishmaniainfektionen gör att hundens immunförsvar blir nedsatt och ofta drabbas hunden av ytterligare infektioner, exempelvis bakteriella hudinfektioner.

Leishmanios förekommer inte normalt i Sverige men har på senare år diagnostiserats hos flera hundar. De flesta har varit importerade hundar eller hundar som vistats i Sydeuropeiska länder. Smittan är utbredd i Medelhavsområdet och Portugal och är i vissa regioner mycket vanlig. I de allra flesta fall krävs det ett stick från en infekterad sandmygga för att en hund skall kunna smittas.

Symtom

Leishmaniainfekterade hundar behöver inte uppvisa symtom förrän lång tid (flera månader eller flera år) efter det att de infekterats via ett myggbett. Sedan kan en rad olika symtom utvecklas, bland annat kraftiga, livshotande blödningar från nosen, smärtsamma led- och muskelförändringar, symtom orsakade av lever- och njurskador, hudförändringar, symtom från ögon, anemi (brist på röda blodkroppar), avmagring och förlust av muskelmassa. 

Orsak

Leishmania sprids av sandmyggor (kallas äver för fjärilsmyggor eller sandflies).

Vad kan jag göra själv?

Vissa fästingmedel, som Scalibor halsband, skyddar mot sandmyggor. Man kan dock inte räkna med att preparaten skyddar fullständigt mot myggangrepp. Under kvällar och nätter, då myggorna är som mest aktiva, bör hunden också skyddas mot myggangrepp med hjälp av myggnät eller genom inomhusvistelse.

När behöver jag uppsöka veterinär?

Leishmania-parasiten är inte alltid lätt att hitta och i en del fall måste flera prover tas vid olika tillfällen innan man hittar antingen parasiten eller antikroppar mot parasiten. Om din hund har vistats i eller importerats från Sydeuropa och du misstänker att den kan ha Leishmania, kontakta veterinär. 

Är ditt ärende akut?

Då rekommenderar vi alltid att du kontaktar din veterinär direkt.

Gratis veterinärbesök i mobilen

 Med Agria får du fri sjukvårdsrådgivning vid akuta sjukdomssymtom eller skador. 

Läs mer och boka tid

Gillar?