Premiesättning

Djursjukvården närmar sig humansjukvården mer och mer. Idag vill människor behandla sina djur i större utsträckning och ställer allt högre krav på vården. Här får du information om vad det innebär för premierna.

Djursjukvården närmar sig humansjukvården mer och mer. Idag vill människor behandla sina djur i större utsträckning och ställer allt högre krav på vården. Detta innebär att djursjukvården har utvecklats och ger bättre och bättre diagnos- och kirurgiska metoder. Detta innebär då även att veterinärvårdkostnaderna för dig som kund ökar och därmed även försäkringspremierna. Det pågår en dialog med djursjukvården där alla parter har ett gemensamt intresse för att försäkringspremierna ska kunna ligga på en nivå som ni som kunder accepterar samtidigt som vi har en bra djursjukvård.

Generellt kan detta sägas om prissättningen på våra försäkringspremier:

  • Premierna påverkas av vilken rasgrupp din hundras tillhör. Detta innebär att vi placerar in alla hundraser i nio olika rasgrupper där rasgrupp ett är billigast och rasgrupp nio är dyrast. Hur raserna placeras beror på hur mycket vi betalar ut i skadeersättning räknat över flera år. Varje år ser vi över och flyttar raser både uppåt och nedåt i grupperna. Tanken med rasgrupperna är att varje grupp ska bära sina egna kostnader och ingen grupp ska behöva sponsra någon annan.
  • Premien påverkas av åldern på din hund. Vår skadestatistik visar att skadeutbetalningar ökar från sju års ålder, därmed höjer vi premien från sju års ålder för att kunna ge samma skydd oavsett hundens ålder. På detta vis slipper de med yngre hundar betala premie för de med äldre hundar.
  • Det kan även vara bra att känna till att om du inte behövt utnyttja din försäkring på många år, så har du sparat ihop till en självriskrabatt som betalas ut som ett tillägg på ersättningen.

Tips för att få ner dina kostnader

För att få ner din premie kan du se över möjligheten om du kan höja den fasta självrisken. Det innebär i så fall att du får betala mer själv innan du får ersättning från oss vid ett veterinärbesök, men du kan å andra sidan sänka din premie. Kom även ihåg att du alltid har möjlighet att välja veterinär själv och ta in offereter vid planerad operation.

Vid övriga frågor är du välkommen att kontakta oss.

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg