Frågor och svar om betalning

Om du inte vill betala försäkringen helårsvis kan du betala den halvårsvis med faktura eller autogiro. Du kan även betala månadsvis via autogiro. Autogiro är utan extra kostnad.

Ansök om autogiro

Läs mer om autogiro

Om försäkringen nyligen är tecknad skickar du in ansökningsblanketten om autogiro som du får tillsammans med ditt försäkringsbrev. Du ansöker enklast om autogiro direkt via din internetbank. För dig som inte har möjlighet, går det självklart bra att fylla i autogiroansökan nedan. Observera att autogiroansökan måste skickas in i god tid före sista betaldatumet på din faktura. Autogirot måste hinna bli godkänt innan sista betaldatum för att försäkringen ska vara gällande.

Ansök om autogiro

Kostnad för autogiro

Ingen extra kostnad när du väljer att betala med autogiro, oavsett hur du delar upp betalningen.

Läs mer om autogiro

Vi drar försäkringspremien runt den 26-29 beroende på hur månaden ser ut med antal dagar, helger och röda dagar. Information om exakta dragningsdatum hittar du på din betalningsplan i ditt försäkringsbrev.

Om du vill betala via autogiro fyller du i autogiroblanketten som du får tillsammans med ditt försäkringsbrev. Observera att autogiroansökan måste skickas in i god tid före sista betaldatumet på din faktura. Autogirot måste hinna bli godkänt innan sista betaldatum för att försäkringen ska vara gällande. När du fått en bekräftelse om autogiromedgivande kan du bortse från fakturan.

När vi fått ett godkännande från din bank skickar vi ut en bekräftelse (kontoförteckning) till dig. Det går också bra att logga in på Mitt Agria för att kontrollera om du har ett gällande autogiro hos oss.

När autogiroansökan godkänts av din bank skickar vi ut en bekräftelse med en kontoförteckning till dig. Där står summan som kommer att dras via autogiro. Du kan även se summan för dragningen genom att logga in på Mitt Agria eller kontakta oss. Observera att premien dras i förskott vid betalning med autogiro. Om försäkringen nyligen är tecknad kan dragningen därför bli större första gången.

Premien dras i förskott vid betalning med autogiro. Vid första aviseringen dras därför premien för perioden från det datum du tecknade försäkringen till och med månaden efter. Om du har tecknat försäkringen i slutet av månaden blir den första dragningen vid nästa månadsskifte.

Om en dragning uteblivit så dras det ikapp vid nästa dragning. Om två dragningar missats efter varandra upphör autogireringen och du får istället en faktura för resterande år. Vill du ansöka om autogiro igen kan du kontakta Agrias Kundcenter på 0775-88 88 88 eller ansöka om autogiro direkt här.

Nyligen tecknat en försäkring

Via autogiro betalar du alltid i förskott. Vid första aviseringen dras därför premien för perioden från det datum du tecknade försäkringen till och med månaden efter. Om du har tecknat försäkringen i slutet av månaden blir den första dragningen vid nästa månadsskifte.

Nyligen ändrat försäkringen

Har du nyligen ändrat försäkringsbelopp, försäkrat ett nytt djur eller gjort några andra ändringar så kan månadsbeloppet öka. Då dras det nämligen för perioden från ändringsdatumet till och med den kommande månaden.

Missat en dragning

Om förra månadens dragning inte genomfördes dras det ikapp kommande månad.

Ingen täckning på kontot

Kontrollera med banken att det funnits täckning på ditt bankkonto. Många banker kräver att täckning finns redan ett par dagar innan dragningsdatum. Om förra månadens dragning inte genomfördes dras det ikapp kommande månad. Om två dragningar missats efter varandra upphör autogireringen och du får istället en faktura för resterande år. Vill du ansöka om autogiro igen kan du kontakta Agrias Kundcenter på 0775-88 88 88 eller ansöka om autogiro direkt här.

Bytt bank eller kontonummer

Om du har bytt bank eller kontonummer så ber du din bank meddela oss detta. Då fortsätter autogireringen som vanligt utan avbrott.

Avslutat försäkringen nära månadsskiftet

Om du avslutar försäkringen nära månadsskiftet går det inte alltid att stoppa den kommande dragningen. Då sätts premien tillbaka nästkommande månad.

Avslutat försäkringen mitt under året?

Ibland kan det finnas premie kvar att betala på försäkringen, t.ex. om försäkringen avslutas innan försäkringsårets slut.

Normalt är clearingnumret de första fyra siffrorna i kontonumret.

Swedbank har ibland fem siffror, ex 8327 - 9XXXXX. Utelämna då femte siffran, i detta fall 9.

Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du inte det ange 6000).

Personkonto i Nordea där kontonumret är samma som ditt personnummer: Clearingnummer = 3300 - ÅÅMMDDXXXX.

Personkonto i Nordea där kontonumret inte är ett personnummer: Clearingnummer = de fyra första siffrorna i kontonumret.

PlusGirokontot i Nordea: Clearingnumret = 9960.

E-faktura är ett mycket smidigt betalningssätt. Du får din e-faktura levererad direkt till din internetbank och behöver där bara kontrollera och godkänna den. Med e-faktura blir det lättare att hålla koll på sista betalningsdatum, kontonummer och krångliga OCR-nummer.

Ansök om e-faktura

Vill du anmäla dig till e-faktura gör du det direkt via din egen internetbank. Klicka på e-faktura och leta upp Agria Djurförsäkring i listan över företag.

Läs mer om e-faktura

Det kan vara så att påminnelsen skickades ut innan din betalning hann nå oss. Logga in på Mitt Agria för att se om din premie är betald, eller kontakta oss.