Smittar inte till människor

Flera hästgårdar varje vinter har visat sig vara drabbade av ekvint coronavirus alltsedan analysen togs fram. Men detta virus ska inte förväxlas med det nya virus som har konstaterats hos människor i Kina 2020. Det finns ett flertal typer av coronavirus som drabbar djur och flera av dessa förekommer också i Sverige. De olika kända coronavirusen hos djur i Sverige smittar normalt inte till människor.

Ekvint coronavirus ger bara symptom hos hästar. Symptomen kan likna andra sjukdomar som exempelvis salmonella, och det är viktigt att analysera hästarnas träck för att rätt diagnos ska ställas.

- Drabbade hästar får ofta återkommande febertoppar, nedsatt allmäntillstånd och aptitlöshet, säger Gittan Gröndahl, statsveterinär vid SVA.

Ofta visar också hästarna lätt eller allvarlig kolik, ibland med tarminflammation eller förstoppning som följd.

Hästar kan bära på virus i åtminstone 3-25 dagar

Gittan Gröndahl fick hjälp av kollegan Mats Isaksson på SVA att ta fram en ny PCR-analys i ett internationellt samarbete med virusexperten Ann Cullinane på Irland, och de kunde på så sätt påvisa ekvint coronavirus i hästträck från misstänkta utbrott redan 2017.     

För att undersöka om ekvint coronavirus även förekommer i träck hos friska hästar gjordes en kontrollundersökning med 100 feber- och smärtfria hästar från 50 olika stall. Inget av dessa prover visade positivt för coronavirus.

Hästar kan bära på virus i åtminstone 3-25 dagar.

Om någon häst i stallet har drabbats av symptom på ekvint coronavirus är det viktigt att:

  • Isolera hästar med feber, nedsatt aptit och trötthet, med eller utan symptom från buken (som kolik eller diarré) ,för att stoppa eventuell smittspridning
  • Stäng anläggningen, ta varken in eller ut hästar
  • Ta prover, inklusive träckprov för ekvint coronavirus PCR
  • Tempa alla hästar dagligen
  • Isolera i minst 4 veckor efter sista symptom. Hästar kan utsöndra virus i träcken även en tid efter att symtomen har upphört i gruppen.
  • Ta eventuellt nya prover från tillfrisknade hästar