Viruset som heter ekvint coronavirus ger symptom som kan förväxlas med andra sjukdomar som exempelvis salmonella, och det är viktigt att analysera hästarnas träck för att rätt diagnos ska ställas.

- De drabbade hästarna visade tecken på återkommande febertoppar, nedsatt allmäntillstånd och aptitlöshet, säger Gittan Gröndahl, statsveterinär vid SVA.

Ofta drabbades också hästarna av lätt eller allvarlig kolik, ibland också med bukhinne- eller grovtarmsinflammation eller förstoppning som följd.

Hästar kan bära på virus i åtminstone 3-25 dagar

Gittan Gröndahl fick hjälp av kollegan Mats Isaksson på SVA att ta fram en ny PCR-analys i ett internationellt samarbete med virusexperten Ann Cullinane på Irland, och de kunde på så sätt påvisa ekvint coronavirus i hästträck från de misstänkta utbrotten.  Även blodprov användes för att få en bra sjukdomsbild.

För att undersöka om ekvint coronavirus även förekommer i träck hos friska hästar gjordes en kontrollundersökning med 100 feber- och smärtfria hästar från 50 olika stall. Inget av dessa prover visade positivt för coronavirus.

I dagsläget är det oklart hur länge en häst kan bära på smittan, tidigare resultat har visat att hästar kan bära på virus i åtminstone 3-25 dagar.

 

Om någon häst i stallet har drabbats av symptom på ekvint coronavirus är det viktigt att:

  • Isolera hästar med feber, nedsatt aptit och trötthet, med eller utan symptom från buken (som kolik eller diarré) ,för att stoppa eventuell smittspridning
  • Stäng anläggningen, ta varken in eller ut hästar
  • Ta prover, inklusive träckprov för ekvint coronavirus PCR
  • Tempa alla hästar dagligen
  • Isolera i minst 3 veckor efter sista symptom
  • Ta eventuellt nya prover från tillfrisknade hästar