Det finns ca 50 olika arter av landsköldpaddor vilka varierar avsevärt i storlek. Små arter som till exempel morisk landsköldpadda (Testudo graeca) blir sällan en längre än 25 cm. Leopardsköldpaddor (Geochelone pardalis) kan bli uppåt 60 cm långa och väga 30 kg. Galapagossköldpaddor (Geochelone elephantopus) kan blir mer än 90 cm långa.

Lever i olika miljöer

Landsköldpaddornas naturliga miljö kan variera kraftigt. Arter som morisk landsköldpadda, stäppsköldpadda och leopardsköldpadda kommer från relativt torra miljöer, och deras mat ska utgöras av mycket fibrer som torkat gräs.

Rödfotad (Geochelone carbonaria) och gulfotad sköldpadda (Geochelone denticulata) lever i gränslandet mellan Sydamerikas stäpp och regnskogar och behöver mer luftfuktighet, samt mer frukt och grönsaker i utfodringen.