Om fågeln kommer att tillbringa den mesta tiden instängd i buren, så måste buren självklart vara så stor som möjligt. Bredden bör minst vara den dubbla mot fågelns vingbredd, så att den kan sträcka ut vingarna ordentligt. För en fågel med lång stjärt måste buren även vara ganska hög så att inte stjärtfjädrarna skadas.

Vad säger djurskyddsföreskrifterna?

Sällskapsfåglar behöver ha gott om plats att röra sig på. Bredden på utrymmet där en fågel vistas ska vara minst två gånger fågelns längd, dock minst 45 cm.

Fågelns längd Minsta yta Minsta längd Minsta höjd
< 15 cm 0,31 m2 0,7 m 0,6 m
16-20 cm 0,31 m2 0,7 m 0,6 m
21-25 cm 0,45 m2 0,9 m 0,6 m
26-35 cm 0,84 m2 1,2 m 0,8 m
36-45 cm 1,44 m2 1,6 m 1,0 m
46-55 cm 2,2 m2 2,0 m 1,2 m
56-65 cm 3,12 m2 2,4 m 1,5 m
66-75 cm 4,2 m2 2,8 m 1,8 m
> 75 cm 6,5 m2 3,6 m 1,8 m

Fågelns längd räknas från spetsen på näbben till spetsen på fågelns stjärt. Minsta längd menas med minsta måttet på den längsta sidan av buren.

För att läsa mer om utrymme för sällskapsfåglar

Vilt djur som är instängt

Tänk på att en fågel fortfarande i grunden är ett vilt djur placerat i en onaturlig miljö. I naturen måste fågeln hela tiden vara på sin vakt mot tänkbara faror. Även våra sällskapsfåglar kan bli oerhört störda av olika faktorer i omgivningen, och det gäller att placera och inreda buren med tanke på detta. Buren är fågelns hem och trygga punkt, det gäller att fågeln inte ska utsättas för skrämmande eller skadliga intryck som t ex:

 • Andra husdjur omedelbart nära buren, framför allt inte ovanför buren
 • Ljus och skuggor nattetid, t ex från billyktor utomhus
 • Intensivt solljus från ett fönster
 • Intensivt ”spring” av familjemedlemmar inom en meters avstånd från buren
 • Tänd belysning och hög ljudvolym mer än 10-12 timmar per dygn

Det gäller alltså att hitta en lämplig plats för buren, där fågeln kan delta i familjens aktiviteter utan att bli stressad, utan att skrämmas av djur vare sig inne i hemmet eller utanför, och utan att bli utsatt för start solsken.

Olika personligheter

Fåglar är individer precis som vi människor. Vissa fåglar älskar att vara med i centrum där allt händer. Buren kan då gärna vara placerad i kök eller vardagsrum, men det kan vara lämpligt att även ha en separat sovbur som är placerad i ett rum där fågeln får 10-12 timmars ostörd sömn på natten.

Andra fåglar är mer timida och stressas lätt av intryck från fönster, TV eller besökare i hemmet. Dessa fåglar mår ofta bättre om buren placeras t ex i ett sovrum, och fågeln ibland får tillbringa kortare tidsperioder på ett träd eller en klätterställning i andra rum.

För att fågeln själv ska kunna reglera hur mycket den vill dra sig undan, bör även buren innehålla en del där fågeln kan dra sig undan. Antingen kan en del av buren inredas med avskiljande väggar, eller också kan buren ställas i ett hörn, och en av de fria sidorna täcks med en vägg. Huvudsaken är att fågeln har ett hörn att dra sig undan till där den känner sig trygg och undangömd.

Gör dock inte misstaget att sätta in en holk som privat hörna, förutom i de fall då du verkligen vill försöka få fågelungar. En holk i buren är en uppmaning till papegojhonan att börja lägga ägg, vilket många gånger kan leda till sjukdomsproblem.

Burinredning

I buren bör finnas sittpinnar av olika material och olika diameter. Det är viktigt för klor och trampdynor att diametern varieras, annars uppstår lätt trycksår på undersidan av fötterna, och fågeln klarar inte av att själv slipa ner sina klor. Pinnarna ska helst placeras både på tvären av buren och längs med buren. PINNARNA SKA RENGÖRAS DAGLIGEN!

Tänk också på att inte placera pinnarna ovanför mat- och vattenskålar.

Den bästa burkonstruktionen för mat- och vattenskålar medger att skålarna sticker ut utanför buren genom en liten glugg. Fördelen med denna konstruktion är att fågeln inte kan förorena i skålarna. Använd hellre en vattenskål än en vattenflaska. Flaskornas konstruktion gör ofta att föroreningar ansamlas i flaskhalsen. ÄVEN MAT- OCH VATTENSKÅL MÅSTE RENGÖRAS DAGLIGEN!

Golvet

Underlaget på burbottnen kan utgöras av tidningspapper eller pappershanddukar. Detta är då lätt att byta ut dagligen. Tidigare rekommenderades alltid att fågelburens underlag skulle utgöras av sand, så att fågeln skulle kunna picka i sig sandkorn för att hjälpa matsmältningen. Vi vet numera att papegojfåglar, till skillnad från hönsfåglar, inte behöver sand för matsmältningen, utan det kan tvärtom ofta utgöra en risk för sandinpackning i magsäck eller tarm.

Leksaker

Ett mycket eftersatt område i burinredningen gäller leksaker. De flesta fåglar får sin bur inredd med två sittpinnar, en mat- och vattenskål, en spegel och en bjällra. Sedan förväntar vi oss att fågeln ska trivas och hålla sig sysselsatt! Kom ihåg att vissa vetenskapsmän hävdar att våra papegojfåglar har en intelligens som motsvarar ett barn mellan 2-5 år. Hur länge skulle t.ex en 3-åring hålla sig sysselsatt med en spegel och en bjällra utan att få psykiska problem!!!

Alla papegojfåglar måste ges ett stort sortiment leksaker. Dock ska inte alla leksaker finnas i buren hela tiden, utan man bör variera dessa ofta så att de finns i buren max en vecka i taget. Undantag kan göras om fågeln har en absolut favoritsak, som i så fall kan få finnas i buren jämnt, medan övriga leksaker varieras. Många leksaker kan man tillverka själv av trä, pinnar, kottar, läderrep, oxhud (hundleksaker), bomulls- eller hamparep, samt inte minst av frukt och grönsaker. Även träleksaker för barn fungerar ofta bra till fågel. Grundregeln är att tänka på att variera utbudet mycket

 • Olika färger
 • Olika former
 • Leksaker som ger ljud ifrån sig
 • Leksaker att bita/slita sönder
 • Ätbara leksaker
 • Leksaker att pilla med tungan på eller manipulera med fötterna

Förutom en välinredd bur så är det även lämpligt att ha ett klätterträd eller en lekställning för fågeln att vistas i den tid då inte vistas i buren. Även på dessa platser är det viktigt med varierad sysselsättning!

Hygien

Rengöring av bur och burinredning är tyvärr ofta en mycket eftersatt detalj när det gäller hur vi sköter våra sällskapsfåglar. Många djurägare nöjer sig med att rengöra buren någon gång per vecka. I värsta fall rengörs även mat- och vattenskålar lika sällan.

I naturen kommer en fågel mycket sällan i kontakt med sin spillning. I en liten bur är förhållandet helt annorlunda. I takt med att mängden spillning och matrester ansamlas i buren, så ökar bakteriehalten i fågelns omgivning. När avföringen torkar blir bakterierna spridda i luften runt omkring fågeln och andas lätt in.

Likaså får fåglar ofta i sig en mängd bakterier och mögelsporer eftersom de sitter och borrar ner huvud och näsborrar i matskålar som ofta innehåller en blandning av gammal mat och torkad avföring.

Daglig rengöring

Buren måste rengöras dagligen. Avlägsna underlagsmaterialet och sätt in nytt. Rengör mat- och vattenskålar, rengör sittpinnar och övrig burinredning. En gång per vecka ska dessutom hela buren torkas av från spillningsrester, fjädrar och annan smuts. Alla detaljer bör även desinfekteras, t ex med utspädd klorin, eller Hygisoft, och sköljas noga efteråt, minst en gång per månad.

Tänk på att merparten av alla infektionssjukdomar som drabbar fåglar orsakas av bakterier från närmiljön!

Omgivning

En frisk papegojfågel klarar av att leva i vår normala inomhusmiljö, och kan även vistas utomhus sommartid. Det största problemet med vår inomhusmiljö är den torra luften. De flesta papegojfåglar kommer från tropiska eller subtropiska områden, och är skapade för en betydligt högre luftfuktighet. Torr inomhusluft kan leda till luftvägssjukdomar och fjäderproblem. För att skapa en fuktigare inomhusmiljö kan du

 • Skaffa en luftfuktare
 • Ha mycket gröna växter i rummet
 • Ställa ut små skålar med vatten här och var i rummet

Dusch

Dessutom bör du försöka lära din fågel att bada eller duscha, och detta ska sedan göras dagligen. Vissa fåglar badar självmant i ett fågelbad, en grund skål med vatten i. Andra fåglar tycker om att följa med ägaren in i duschen. Fåglar som inte tränats att bada eller duscha från början kan tyvärr vara hysteriskt rädda för vatten, och det gäller då att försiktigt lära dem att uppskatta detta.

Du kan t ex använda en blomduschspruta inställd på finaste vattenångan, hålla sprutan undangömd så fågeln inte ser den, och spruta så att vattenångan faller ner över fågeln. Med tiden kan du öka intensiteten på ”regnet” och även visa fågeln sprutan. Ett annat sätt att lura fågen att duscha kan vara att dränka in ett salladshuvud/kålhuvud eller dylikt i vatten, och lägga eller hänga ovanpå buren. När fågeln biter och sliter i grönsaken får den samtidigt en naturlig dusch.

Ljus

UV-belysning är en annan viktig beståndsdel som fåglarna har tillgång till i sin naturliga miljö men saknar inomhus. UV-ljus är framför allt viktigt för aktiveringen av D-vitamin i huden. Utan D-vitamin kan fågeln drabbas av kalkbrist.

Direkt solljus (inte filtrerat genom en glasruta) är naturligtvis den bästa och mest naturliga källan till UV-ljus. Sommartid är det därför bra om fågeln får vistas utomhus mycket. Till fåglar som inte kan njuta av äkta solsken, så får man istället införskaffa ett UV-lysrör som ska hängas ovanför buren, men gärna inte mer än 45-60 cm ovanför den sittpinne där fågeln vistas mest.

Papegojfåglar kommer i allmänhet från mycket soliga länder, där ljusintensiteten är hög. Det är därför viktigt att belysningen är mycket bra under fågelns vakna timmar i dess omgivning. Vår normala inomhusbelysning är vanligen ganska dämpad i jämförelse med vad fåglarna kräver, och du bör sannolikt införskaffa en eller flera extralampor för att öka ljusintensiteten nära fågeln. Det är dock fortfarande viktigt att se till att fågeln kan välja att dra sig undan starkt ljus i en undanskymd hörna, om den så önskar.

Luft

Luftkvaliteten är också viktig att tänka på. Fåglar har oerhört effektiva andningsorgan, och alla ämnen som sprids i vår inomhusluft kan även hamna i fågelns luftvägar. Fåglar är mycket känsliga för olika ämnen som sprids via sprayer, t ex hårspray, parfym och rengöringsartiklar. En vanlig orsak till förgiftning är även oset från bränd mat, framför allt mat som stekts i teflonpannor. Tänk även på att cigarettrök kan vara mycket skadligt för fågeln!