Kaninens boende

Kaninens boyta med täckt golv är bäst för att undvika att kaninen får sår på undersidan av bakbenen. Storlek ska vara minst 0,5 m²  för små kaniner (under 2 kg), och 1,0 m² för stora raser (över 6 kg). Tänk på att detta är absoluta minimimått och att kaniner gärna vill ha större ytor att röra sig på.

Läs mer om storlek på boendeytor för kaniner här

Använd inte akvarium eller solida väggar eftersom bristen på luftcirkulation leder till ökad förekomst av luftvägssjukdomar. Bottenmaterial som hyvelspån eller sågspån är mindre bra eftersom de ofta dammar mycket. Använd istället strömaterial i botten av lämplig sort.

Rengöring av boplatsen

Tänk på att byta eller rengöra dagligen hos kaninen! Det är mycket vanligt att kaniner får olika slags sjukdomsproblem på grund av att hygienen är för dålig. Vanliga sådana problem är rinnande ögon och näsa på grund av irriterande ämnen från urinindränkt bottenmaterial, samt sår på undersidorna av baktassarna på grund av kontakt med fuktigt irriterande bottenströ.

Kaninsäkert hem

Om din kanin går fritt hemma hela tiden eller mesta delen av tiden, så behöver du vara säker på att avgränsa områden där din kanin kan skada sig eller rymma. Se även upp med elektriska sladdar så kaninen inte tuggar på dessa; mattor som kaniner tycker om att gräva i och tugga på; och giftiga substanser som t.ex. råttgift.

Gå ner på alla fyra och se till att ditt hem är kaninsäkert! Kontrollera även undersidan av tassarna regelbundet. Slitage från hårda golv och mattor kan leda till skador på den tunna huden under tassarna.

Sitthylla

Kaniner behöver ha en hylla att dels kunna sitta på och dels kunna gömma sig under. Exempel på en sitthylla kan vara taket på kaninens bolåda.Tänk på att om du har flera kaniner, så måste alla kaniner få plats att sitta på eller gömma sig under denna hylla.

Avföringslåda

Kaniner kan ganska lätt tränas att bli rumsrena. Initialt måste du hålla din kanin på ett litet begränsat område, antingen i en bur eller i en avgränsad del av ett rum, med lådan placerad i ett hörn (försök att välja det hörn som kaninen själv redan valt ut).

Se till att kanterna på lådan är låga nog för att kaninen ska kunna komma i och ur lätt. Det kan underlätta att placera lite avföring i lådan. Du kan belöna din kanin när den har använt lådan. Bestraffa aldrig din kanin. Oroa dig inte om din kanin sitter långa perioder i avföringslådan.

Läs mer om hur du tränar din kanin att bli rumsren

Temperatur

Kaniner ska hållas på det kyligaste och minst fuktiga området i huset. Studier har visat att kaniner som hålls i varma, fuktiga miljöer med dålig ventilation har en dramatiskt ökad frekvens luftvägssjukdomar jämfört med kaniner som hålls i kalla, torra omgivningar med god ventilation.

Fuktiga källare är ett av de sämsta ställen du kan placera din kanin på. Om din kanin måste hållas i källaren så bör du investera i en lufttorkare och en fläkt för att hålla bort fukt och förbättra ventilationen.

Den bästa temperaturen för en kanin är 15-21 grader. När temperaturen når 24 grader ser man en ökad frekvens av dreglande och näsflöde. Om temperaturen når 26 grader och över detta, och framför allt om luftfuktigheten är hög, så är risken för dödligt värmeslag mycket stor. Lägsta kritiska temperatur för kaniner är minus 7 grader och högsta kritiska temperatur är plus 28 grader.

Se till att det finns färskt kallt vatten tillgängligt, eftersom detta hjälper till att hålla kroppstemperaturen nere. Om din kanin hålls utomhus i antingen varmt eller kallt väder, måste du se till att buren skyddas från vind och sol. Under vintern är det bra att använda halm i det skyddade området för isolering, alternativt värmelampa för väldigt kalla dagar. Se även till att vattenskålen byts dagligen. Är det minusgrader ska vattnet bytas oftare och hållas under uppsikt så det inte fryser.

Ursprungsartikeln skriven 25 februari 2015. Uppdaterad 14 oktober 2019.

För att hålla dig uppdaterad med vad som gäller för kaniners skötsel och vård, gå in på Jordbruksverkets webbplats med mer information.