Buren ska självfallet vara så stor som möjligt. Minsta tillåtna bur för 2-3 råttor är 18 dm2 stor, dvs t ex 30 x 60 cm. Minsta tillåtna höjd är 30 cm. Minsta tillåtna bur för en mus är 9 dm2 stor, dvs t ex 30 x 30 cm. Minsta tillåtna höjd är 20 cm. Observera att dessa mått gäller de minsta tillåtna enligt djurskyddslagen – buren får gärna vara mycket större! Enligt jordbruksverket får råttor och möss inte bo ensamma eftersom de är mycket sociala djur.

Golvet

Golvet i buren bör vara helt, dvs det ska inte utgöras av galler eller nät eftersom detta kan orsaka skador på trampdynorna, och djuret kan fastna och i värsta fall bryta ett ben. Underlaget i buren kan t ex bestå av papperpellets, rivet papper eller fleecetyg. Det är givetvis viktigt att underlaget inte avger skadliga gaser - undvik därför t ex hyvelspån av barrträd, samt att materialet har hög uppsugningsförmåga. Underlaget bör vara så tjockt som möjligt så att djuret kan gräva ner sig i det.

Gömställe

I buren måste det finnas ett gömställe, t ex en liten bolåda, där djuret kan dra sig undan nyfikna blickar. I lådan kan det finnas rivet papper eller lite fleecetyg så att råttan/musen kan boa in sig. Många råttor kan lära sig att gå på en toalettlåda om den placeras i det hörn som råttan valt ut som toaletthörna.

Leksaker

Eftersom råttor är mycket intelligenta djur behöver de mycket stimulans i sin omgivning. Variera därför miljön genom att då och då byta ut leksaker i buren. Fodersöksleksaker är ofta populära, liksom många slags fågelleksaker. Det måste även finnas annan inredning som tillåter djuret att motionera och utforska sin omgivning. Några populära föremål är tunnlar av PVC-rör, hängmattor, naturgrenar, stegar och hyllor.

Sällskap

Oavsett hur stor buren är så bör råttor få komma ut dagligen för att kunna röra sig ordentligt, undersöka spännande saker i omgivningen, samt umgås med sin ägare.

Två eller flera råttor av samma kön, eller råttor av blandat kön där hanen har kastrerats, fungerar ofta utmärkt ihop om de har vuxit upp tillsammans eller har introducerats försiktigt med varandra. Enstaka hanar kan vara aggressiva mot andra råttor. Vanligen blir detta avhjälpt med kastrering.

Möss däremot är mer aggressiva mot varandra, så om man vill ha flera möss boende i samma bur tillsammans så måste man vara mycket observant på att de inte slåss. Speciellt om en ny hane ska ingå i gruppen finns stor risk för slagsmål. Honorna är mindre benägna att slåss förutom då de ska försvara sina bon.

Underhåll

Bur och utrustning ska rengöras noga flera gånger per vecka. Råttor är mycket känsliga för de gaser som avges från urinen. En illa skött bur ökar risken för allvarlig luftvägssjukdom. Buren rengörs t ex med hett vatten och handdiskmedel, varefter den sköljs noga. Den desinficeras därefter med t ex Klorin (spätt enligt bruksanvisningen på flaskan). Slutligen sköljs buren mycket noga igen. Vattenflaskor och matskålar ska rengöras och desinficeras dagligen.