Bur för hamster

Hamsterbur, så ska den se ut.
Det finns flera olika typer av burar som är lämpliga för hamstrar. Många av dessa är redan utrustade med "möbler", som t ex motionshjul, tunnel och bolåda. Dessa möbler, likaväl som ett tillräckligt djupt lager strö att gräva i, är nödvändigt för att djuret ska trivas.

Burens hörn bör vara avrundade för att minska tuggandet. Hamstrar kan lätt tugga sig igenom trä, tunn plast, och mjuk metall. Buren bör därför vara gjord av wire, rostfritt stål, hållbar plast eller glas. Tänk på att behållare av glas eller plast kraftigt minskar ventilationen, och kan leda till problem med temperaturen och luftfuktigheten. Dessa material kan vara lämpliga till burar om åtminstone en sida i buren är öppen för att tillåta luftcirkulation. Tänk även på att buren ska vara rymningssäker!

Hamstrar trivs i burar med solitt golv med djupt lager strömaterial. Materialet måste vara rent, icke-toxiskt, absorberande, relativt dammfritt, och lätt att få tag på. Rivet papper eller hyvelspån är att föredra. Förvissa Dig om att hyvelspånet är fritt från mögel och annan förorening. Se till att strömaterialet är minst 5 cm djupt i buren så att hamstern kan gräva naturligt. I bolådan är rivet hushålls- eller toapapper utmärkt bomaterial. Undvik bomull eftersom detta kan vira sig runt små ben och strypa blodcirkulationen.

Mått, temperatur och ljus

Vuxna hamstrar kräver enligt djurskyddslagen en golvyta på minst 30 x 40 cm, men eftersom det är mycket aktiva djur så är självklart en så stor bur som möjligt önskvärd. Honor i avel behöver mycket större utrymme. Lämplig temperatur för hamstrar är 18-26 grader, för ungar är 21-24 grader att föredra. Luftfuktigheten bör ligga mellan 40-70%. 12 timmars ljuscykel är bäst. Hamstrarna är mest aktiva under natten.

Hamstrar ska normalt sett bo en och en. Vuxna honor är oftast mycket aggressiva mot varandra och ska aldrig bo tillsammans. Honor är också större, och aggressivare, än hanar. Hanarna ska därför tas från honan direkt efter parningen. Hanar brukar också slåss sinsemellan om de bor tillsammans, men är vanligen mindre aggressiva än honor.

Bur och utrustning ska rengöras noga åtminstone en till två gånger per vecka. Ett undantag från detta är då det finns nyfödda ungar. Man bör då vänta tills ungarna är minst 2 veckor gamla. Andra faktorer som kan kräva ökad rengöring är antalet hamstrar i buren, vilken typ av strömaterial som används, samt burens konstruktion och storlek. Buren rengörs med hett vatten och ett icke-toxiskt rengöringsmedel, varefter den sköljs noga. Vattenflaskor och matskålar ska rengöras och desinficeras dagligen.

Gillar? 5 av 5 gillade, 5 i betyg