Vad är kaningulsot?

Sjukdomen, Rabbit Viral Hemorrhagic Disease (RVHD), kallas även kanin hemorragisk sjukdom. Kaningulsot orsakas av Rabbit Hemorrhagic Disease Virus och som det engelska namnet avslöjar är det ett virus och finns nu i två olika former (RHDV och RHDV2). Det är en väldigt allvarlig och smittsam sjukdom. Tursamt nog finns det vaccin!

Symtom på kaningulsot

Det finns vissa skillnader mellan de olika virusen, RHDV och RHDV2, men båda orsakar allvarliga leverskador hos kaninen. Sjukdomsförloppet kan skilja sig något och det finns fall där kaninen överlevt ett par veckor med viruset. Sjukdomsförloppet kan vara längre för RHDV2 och vissa stammar av viruset är mindre dödliga än för RHDV.

Kaniner som smittats med kaningulsot uppvisar ofta inga symtom utan dör bara plötsligt. En smittad kanin kan även insjukna i hög feber och tappa matlusten för att sedan dö snart därefter. Det händer att det kommer blodigt sekret eller skum från näshålan. Även problem med andning eller neurologiska störning kan vara symtom av sjukdomen.

Hur smittar kaningulsot?

Kaningulsot är en väldigt smittsam sjukdom. Den kan överföras mellan både tam- och vildkaniner dels vid direktkontakt men också indirekt som från exempelvis avföring och urin. Viruset kan överleva lång tid även utanför värddjuret, vilket gör att det även smittar lätt via kläder, gräs, hö och foder som förorenats med smittan. Smittan kan även spridas via insekter.

Undvik att din kanin drabbas

Det går att agera förebyggande mot smittan genom vaccinering och även att bekämpa att fler kaniner drabbas genom isolering av sjuka kaniner och karantän av icke smittade djur.

Vaccinera mot kaningulsot

Det går att vaccinera kaniner mot viruset och det rekommenderas att det görs på vintern eller i god tid innan kaninen kommer vara i kontakt med andra kaniner. Det finns ett dubbelvaccin som skyddar mot både RHDV och RHDV2.

Bekämpning av sjukdomen

Har du fler kaniner och smittan redan har brutit ut är det viktigt att isolera sjuka djur. Eftersom att viruset är väldigt smittsamt och har en hög överlevnad är det väldigt viktigt med noggrann smittsanering. Även om en grundlig sanering görs kan smittan ändå lyckas återkomma. Viktigt är att sätta nya kaniner i karantän om någon av de andra kaninerna är smittade.

Läs mer om hur du smittsanerar vid kaningulsot här 

Läs mer om sjukdomen här

Källa: SVA