Förvuxna tänder

Förvuxna tänder är en vanlig sjukdom hos chinchilla och kan visa sig genom att den blir blöt under hakan. Den vanligaste orsaken till sjukdomen är att chinchillan fått för lite hö.

Läs mer

Mag- och tarmsjukdom

Mag- och tarmsjukdom är ganska vanligt hos chinchillor. Ibland kan man inte fastställa exakt orsaken men det kan bero på bakterier, virus och protozoer (små parasiter). Fiberfattig kost och stress är också viktiga orsaker. Tarmproblemen hänger ofta ihop med felaktig utfodring och skötsel. En stressad chinchilla som utfodras med fiberfattig kost, får ett dåligt utvecklat immunförsvar och om den dessutom lever i en miljö med högt smittryck, är det svårt för den att hålla sig frisk.

Symptomen varierar från en diffus trötthet till plötsliga dödsfall, med eller utan diarré. Andra tecken kan vara upphörd aptit, förlamning i bakbenen, smärta vid beröring av buken samt upphörd passage av avföring. Uppsök veterinär vid första tecken till sjukdom.

Behandlingen omfattar antibiotika, understödjande behandling samt mag- och tarmmotorikstimulerande medel i de fall då chinchillan inte längre har avföring. Trots behandling leder tarmsjukdom många gånger till dödsfall bland chinchillor.

Lunginflammation

Lunginflammation är en annan vanlig sjukdom hos chinchilla, ofta orsakad av bakteriell infektion. Bidragande sjukdomsorsaker kan vara fuktig och dragig miljö samt stress. Dålig luft till följd av dålig hygien i burarna irriterar luftvägarna och banar vägen för sjukdomsframkallande bakterier. Symptomen kan vara flöde från ögon/näsa, nedsatt aptit och sträv päls. Andningen kan vara stötig eller tung. Lunginflammation leder ofta till dödsfall. Behandling utgörs av antibiotika och understödjande behandling. Vid snabbt insatt behandling, kan många typer av lunginflammation botas. Har förloppet gått långt, kan det vara svårare.

Ringorm

Chinchilla kan drabbas av hudsvampen Trichophyton mentagrophytes. Den orsakar kala fläckar i pälsen och krustiga röda förändringar på huden på nosen, fötterna och runt ögonen. Sjukdomen kan även gå över på människa. Det finns idag effektiv allmän behandling som kan föreskrivas av veterinär.

Trampdyneskador

Chinchillors fötter är skapta för mycket aktivitet på varierade underlag. I fångenskap är det vanligt att chinchillor sitter stilla långa perioder och att underlagen är för platta och hårda. I kombination med övervikt leder det ofta till tryckskador på trampdynorna. Det kan vara allt från en lite svullen och röd yta på trampdynan till stora sår och infektioner.

Vid öppna sår och infektioner måste veterinär uppsökas men i lindriga fall kan man prova att få ordning på problemet själv. Om chinchillan är överviktig måste den bantas och aktiveras. Man måste också se över underlagen i buren, även sitthyllorna som chinchillor ofta har. Man kan täcka ytorna med ett tjockt lager halm och/eller fleecetyg/vetbed för att göra ytan mjukare och luftigare. Trampdynorna kan smörjas och masseras med Aloe Vera-kräm, tassalva eller annan fet kräm.

Lossad päls

Chinchillor tappar ofta tussar av päls om de hanteras ovarsamt. Det händer också vid slagsmål mellan djur. Avlossad päls är inte farligt för djuret och pälsen växer ut igen.

Pälstuggande

Om chinchillan tuggar på sin egen eller ett annat djurs päls, kan det leda till en sträv päls som ser maläten ut. Bakomliggande orsaker till detta beteende kan vara tristess, smutsig päls, felaktig utfodring och ärftliga faktorer. Genom att se till att djuren har en stimulerande miljö, gott om utrymme, tillgång till tuggleksaker, sällskap, motion och sysselsättning, kan problemet hållas nere.

Värmeslag

Hög temperatur och hög luftfuktighet är jobbigt för chinchillor. Oftast uppstår problem om buren placeras i direkt solljus med dålig ventilation. Djuret ses då ligga på sidan och flämta. Djur som sitter i hög luftfuktighet får även en tufsig, fuktig päls. Behandling omfattar att duscha eller bada chinchillan i kallt vatten, eller att gnugga alkohol på trampdynorna. Uppsök snarast veterinär för kontroll.