Marsvinet (Cavia porcellus) är ett lugnt djur tillhörande gruppen gnagare. Det kommer ursprungligen från Anderna i Sydamerika där de lever i öppna gräsbevuxna områden.

De söker skydd i naturliga skrevor eller i hålor som övergivits av andra djur. Marsvinen är sociala och lever ofta i grupper. De är rena växtätare, och söker föda under sen eftermiddag och tidig kväll.

Marsvinet domesticerades först av indianer i Peru, som använde djuren som foder och som offerdjur till inkagudarna. Under 1500-talet introducerades marsvinet i Europa av holländska upptäcktsresanden. Under 1700-talet "upptäcktes" marsvinet som laboratoriedjur, och används fortfarande i stor utsträckning som försöksdjur.

Marsvinet är ett favoritdjur för barn tack vare deras lugna temperament, att de är lätta att sköta, de är renliga och tysta. Medelåldern för ett marsvin är 5-6 år, men vissa blir upp till 6-7 år gamla.

Genom en selektiv avel finns marsvin nu i en mängd varianter. De delas dels in i korthåriga, strävhåriga och långhåriga, men även efter färg. Dessutom börjar också nakenmarsvin (som kallas skinny) bli vanliga.