Utställning för iller

Foto: Louise Turner Hansson
STIF anordnar ibland utställningar för illrar. Detta är inte bara ett tillfälle för illern att bli bedömd, utan också ett tillfälla att träffa andra illrar och illerägare från hela landet.

Det finns nationella utställningar och regionala. De nationella är egna, stora illerutställnigar där kallelse skett till alla medlemmar i STIF. De regionala kan ske i samband med andra husdjursutställningar, mässor eller lokala illerträffar.

Svenska Tamillerföreningen har en standard och klasser som i mycket liknar den amerikanska standarden. Bedömning får endast ske av STIF godkända domare som skall ha mångårig erfarenhet av illrar samt genomgått STIFs domarutbildning.

Illerträffar

STIFs lokalgrupper anordnar ibland illerträffar. Det är vanligen samlingar i parkmiljöer. Ibland ordnas aktiviteter med små tävlingar, ibland umgås bara illrarna och deras ägare. Även den som inte har egen iller är välkommen att titta förbi för att träffa illrar och ställa frågor.
 

Gillar? 1 av 1 gillade, 5 i betyg