Möss

En honmus bör inte paras förrän vid ca 50 dagars ålder. Honan har regelbundna brunstperioder året om, var 4-5 dag. Hon är parningsvillig under ca 12 timmar per sådan period, oftast nattetid.

Dräktigheten varav vanligen 3 veckor, men kan ibland vara upp till 10 dagar längre. Det senare ses då honan har blivit parad direkt efter en föregående förlossning, dvs då hon har en kull som diar, samtidigt som nästa dräktighet pågår. Kullen omfattar vanligen 10-12 ungar. Den första kullen är dock vanligen något mindre. Likaså minskar antalet ungar i kullen då honan blir äldre.

Lämna ungarna ifred

Honan och ungarna bör inte störas under de första 2-3 dagarna efter förlossningen, eftersom detta kan leda till att hon biter eller äter upp sina ungar.

Ungarna brukar vanligen avvänjas vid ca 3 veckors ålder. Honan kommer då återigen i brunst inom 2-5 dagar. Med tanke på hur snart en mushona kommer i brunst efter sin förra kull, och med tanke på kullstorleken hos möss, så har någon räknat ut att ett enda muspar på 1 ½ år kan ge upphov till en miljon ungar!

Råttor

Honan bör inte paras före 65 dagars ålder. Många uppfödare väljer dock att avvakta till uppemot 6 månaders ålder för att försäkra sig om att honan är frisk och inte uppvisar stor känslighet för luftvägssjukdom. Precis som möss så har honan regelbundna brunstperioder året om var 4-5 dag. Även råtthonan är parningsvillig ca 12 timmar under sin brunstperiod, oftast nattetid.

Efter en lyckad parning ses ofta ett vaxliknande ämne i råtthonans könsöppning de första 12-24 timmarna. Ibland hittas vaxpluggen i buren.

Ta bort hanen ur buren

Dräktigheten varar ca 3 veckor. Hanen bör avlägsnas ur buren just före förlossningen, annars finns risk att han kommer att skada de nyfödda ungarna. Om hanen är kvar med honan kan hon paras direkt efter förlossningen. Genom att avlägsna hanen får honan en behövlig paus efter det hårda arbetet med att föda upp en kull.

Förlossningsproblem är ovanligt hos råttor men kan i enstaka fall ses om honan får sin första kull vid högre ålder än 6-8 månader. Kullen omfattar vanligen 6-12 ungar. Den första kullen kan vara något mindre. Likaså kan antalet per kull minska då honan blir äldre.

Undvik att störa honan under de första dagarna efter förlossningen, eftersom risken annars är stor att hon skadar sina ungar. Ungarna kan avvänjas vid 4-5 veckors ålder. Honungarna kan dock lämnas tills vidare hos mamman, medan hanungarna måste avlägsnas före 5 veckors ålder eftersom de annars kan para sig med sin mamma eller sina systrar.