Det går att ligga steget före och förebygga bränder. En bra start kan vara att ta hjälp av den lokala räddningstjänsten eller brandkåren för att få tips och råd om hur just det aktuella stallet kan minska brandrisken.

- För att alltid vara redo gäller det att regelbundet genomföra brandövningar. Då märker man snabbt vad som inte fungerar och kan rätta till det, säger Mikael Theorén, affärsområdeschef häst, Agria Djurförsäkring.

Ha fungerande brandsläckare

Kontrollera att det finns fungerande brandsläckare, att det är tydligt var de finns och är lätta att komma åt. Även utrymningsvägarna måste vara tydliga och välkända för hästar och människor. Vägen ut får inte vara blockerad eller en avställningshörna för gamla prylar. Självklart ska det alltid finnas en grimma kopplat till ett grimskaft vid varje box. Se också till att dörrar och luckor mellan stall och andra utrymmen hålls stängda.

Att hålla rent och städa emellanåt är viktigt för att hålla damm och spindelväv borta från kontakter och lampor.

- Möss och råttor är en vanlig orsak till stallbränder, sträva efter att hålla rent i foderrum och andra utrymme för att minska beståndet i stallet.

Se över elen

Glöm heller inte att stänga av kaffebryggaren och häng inga täcken över element. Elinstallationer är en vanlig brandorsak.

- Många stall är gamla med äldre elutrustning som kan behöva ses över. Att anlita en elektriker ett par timmar kan rädda liv, säger Mikael Theorén.

Om det börjar brinna sprider sig paniken snabbt och det är lätt att handla i blindo, försök att tänka i tre steg: rädda – larma - släcka.

  1. Rädda djur och mäniskor som är i fara. Ta ut hästar på samma sätt som de alltid går ut ur stallet. Tänk på att hästar är vanedjur. Se till att de kommer in i en hage eller binds upp långt från stallet. Risken är stor att hästarna springer tillbaka in i stallet om de släpps lösa. Alla människor samlas vid stallets återsamlingsplats.
  2. Larma 112 och räddningstjänsten. Meddela kortfattat var det brinner, om det finns instängda människor och djur och vem som ringer.
  3. Släcka. En brand går enkelt att släcka i början, använd spolslangen eller en pulversläckare. En mindre brand kan kvävas med en yllefilt eller en brandfilt.

Källa: Brandskyddsföreningen