Många hästar förlorar sin användbarhet och drabbas av hältor i unga år när de rids in, tränas och kanske tävlas intensivt. Kortfattat kan man säga att unga hästar oftare rids för prestation medan äldre hästar får ett mer emotionellt värde hos ägaren. Dessa två bitar har stor inverkan på hästens hållbarhet och livslängd.

- En äldre häst som har klarat av den mest kritiska perioden mellan 3 till 10 år klarar sig ofta bättre längre fram i livet också, säger Charlie Lindberg, veterinär på Agria Djurförsäkring.

De hästar som klarar sig undan hältor under den intensiva tiden fram till 10 års ålder är ofta i grunden starkare och mer hållbara, men har också tränats och tävlats på ett mer långsiktigt hållbart sätt.

- En äldre häst som haft samma ägare under många år får ofta ett starkare känslomässigt värde och ryttaren väljer att anpassa ridningen bättre utifrån just den individens förutsättningar. Man vill helt enkelt att hästen ska vara frisk, leva länge och få ett bra liv tillsammans.

Äldre hästar drabbas i stället av andra diagnoser som kolik, en diagnos som hästägaren har stor möjlighet att påverka genom att se till att hästen har tillgång till vatten, lagom motion och en balanserad foderstat. Hos vissa raser är PPID, Pituitary Pars Intermedia Dysfunction, vanligare. Det orsakas av en förändring i hypofysen som ger en hormonell sjukdom. Den drabbar oftast hästar som är 15 år och uppåt. Sjukdomen kallades förut Cushings sjukdom eller syndrom.

Kurvan visar antalet hältor i relation till hästens ålder under 2017 och 2018: