- Det känns jättebra att vi kan bidra och samarbeta inom flera olika områden! Framför allt kan vi dra nytta av Agrias enorma mängd av skadestatistik, en av världens största databaser. En bra grund för rådgivning om skadeförebyggande åtgärder, säger Mikael Theorén, affärsområdeschef Häst, Agria Djurförsäkring.

Verka för att sprida kunskap om hästar

Tillsammans ska vi verka för att sprida kunskap om hantering av hästar och vad rollen som hästägare innebär. Parterna kommer även att verka för en sund avel, ren sport och tillåtna träningsmetoder.

- Travhästägarna är mycket nöjda med samarbetsavtal som vi har tecknat med Agria. Det ger våra medlemmar en riktigt bra förmånlig försäkring för deras hästar, säger Mikael Melefors, ordförande i Travhästägarna.

Travhästägarna

Travhästägarna är en BAS-organisation inom Svensk Travsport och har 23 hästägarföreningar anslutna, med tillsammans drygt 3 000 medlemmar. Travhästägarna deltar aktivt i arbetet med att öka intresset för travsporten i Sverige och att äga travhästar.