Det visar sig tydligt att många lantbrukare är oroliga över hur det ska gå för gårdens överlevnad på sikt. Oron återfinns i alla typer av verksamheter, men ökar något när gården har flera anställda medarbetare. 

- Orsakerna till oron bygger på flera olika delar som yttre hot, som är svåra att påverka, men också faktorer som finns närmare i vardagen, säger Agnes Fabricius, vd, Agria Djurförsäkring.

Det största yttre hotet mot verksamheten anser 70 procent av deltagarna bero på politiska beslut, men också risken för förändrat mönster bland konsumenter, där deras produkter inte längre efterfrågas i samma omfattning som tidigare. Den orsaken står för 15 procent av de yttre hoten som lantbrukarna upplever.

På frågan ”vad gör dig orolig över din lantbruksverksamhet” toppar de ekonomiska frågor med 63 procent. På andra plats hamnar en återkommande oro, särskilt bland lantbrukare som bedriver växtodling, över att dåligt väder ska drabba verksamheten.

Men 37 procent av de deltagande lantbrukarna funderar också över sin egen hälsa, vilket är förståeligt när 10 procent av dem inte har någon avlastning vid semester eller sjukdom. Oron speglas också i de öppna svarsalternativen med kommentarer som ”att jag ska blir sjuk” och ”bristen på avbytare”.

- Man kan tolka flera av de olika orosmolnen i den dagliga verksamheten som grund för den övergripande oro som många känner över ekonomin, vilket är naturligt för de flesta företagare, säger Agnes Fabricius.

En bidragande orsak till oron kan vara att många av lantbrukarna, 39 procent, spenderar dagarna i ensamhet och inte har någon person att bolla vardagsfrågor med.

 

 

Undersökningen utfördes på uppdrag av Agria Djurförsäkring av PFM Research av under våren 2018 där 300 lantbrukare medverkade.